Rząd zaakceptował dokument 'ePolska'

Zawiera on listę planowanych działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach 2001-2006.

Program "ePolska" został zainspirowany europejską inicjatywą - "eEurope 2002 - An Information Society for All", której celem jest przyspieszenie działań na rzecz transformacji społeczeństwa europejskiego w społeczeństwo informacyjne. Inicjatywa ta jest jednym z kluczowych elementów strategii Komisji Europejskiej, której celem jest wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki. O dokumencie ePolska tym pisaliśmy w CW 27/2001.

Polski plan działań budowy społeczeństwa informacyjnego zakłada m.in. przygotowanie społeczeństwa do szybkich przemian technologicznych, społecznych i gospodarczych związanych z tworzeniem się społeczeństwa informacyjnego; dostosowanie regulacji prawnych do wymagań szybkiego postępu technologicznego; dostosowanie gospodarki narodowej do gospodarki elektronicznej poprzez wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych; stworzenie przejrzystych i przyjaznych obywatelowi struktur administracji publicznej na miarę otwartego społeczeństwa informacyjnego za pomocą narzędzi wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne. Celem inicjatywy jest również stworzenie warunków dla trwałego i zrównoważonego rozwoju regionalnego z uwzględnieniem nowoczesnych technik społeczeństwa informacyjnego.

Zobacz również:

  • Mniej czasu na zbudowanie takiej potęgi potrzebował tylko Facebook

Realizacja tych celów powinna odbywać się między innymi poprzez odpowiednie dostosowanie regulacji prawnych, koordynowanie działań podmiotów wszystkich szczebli sektora publicznego, stymulowanie działań sektora prywatnego i organizacji pozarządowych zgodnie z zasadą subsydiarności.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200