Rząd wesprze polską branżę informatyczną

Ministerstwo Gospodarki chce, aby polskie oprogramowanie i usługi IT były znane i cenione zarówno w Polsce, jak i za granicą, a polscy informatycy doceniani nie tylko jako zwycięzcy konkursów informatycznych, ale też jako partnerzy w biznesie.

Aby osiągnąć te cele, kierownictwo resortu zamierza m.in. wspierać start-up'y, odrodzić idee polskich targów ICT i powołać brokerów technologicznych. Jednym z działań, które chce podjąć Ministerstwo Gospodarki, jest wspieranie młodych, polskich firm o wysokim potencjale innowacyjnym. Od 2011 r. MG planuje patronować konkursowi Startup Fest, organizowanemu przez Gazeta.pl. W ubiegłym roku Sebastian Christow, dyrektor Departamentu Gospodarki Elektronicznej w Ministerstwie Gospodarki, dołączył do grona mentorów w tym konkursie, co dało możliwość obserwacji jego przebiegu oraz dało podstawy do podjęcia decyzji o dalszym patronacie.

Rolą Ministerstwa będzie też przyciągnięcie zagranicznych funduszy venture capital, które chciałyby zainwestować w polskie start-upy. Podczas wizyty ministra Dariusza Bogdana w Izraelu w listopadzie 2010 r. na targach Israel Gateway 2010 przeprowadzono pierwsze rozmowy z tamtejszym funduszem inwestycyjnym. Ministerstwo Gospodarki stawia sobie też za cel odrodzenie polskich targów ICT, na których prezentowany ma być polski kapitał ludzki oraz firmy informatyczne i telekomunikacyjne z sektora MSP. Zdaniem ministra Dariusza Bogdana, potrzebna jest jednak nowa forma tego rodzaju spotkań. "Zamiast krawatów, plenerowa impreza podkoszulkowa, ożywione dyskusje, wymiana doświadczeń, trwale kontakty" - dodaje.

Ma też powstać grupa brokerów technologicznych, akredytowanych przez ministra gospodarki i aprobowanych przez branżę ICT, którzy będą koordynować działania na szczeblu rządowym i samorządowym, działania powstających parków naukowo-technologicznych, centrów transferu technologii i klastrów ICT. Ich rolą będzie promocja i pomoc w kontaktach polskich firm z zagranicznymi partnerami. Mają oni stworzyć grupę liderów, ambasadorów polskiego sektora ICT, łączących regiony i promujących Polskę w obszarze ICT. Najprawdopodobniej będą oni wyłonieni z grupy funkcjonujących już brokerów technologicznych przy parkach naukowo-technologicznych.

MG chce też stworzyć regularne forum wymiany informacji pomiędzy rządem a przedsiębiorcami sektora MSP w obszarze handlu i usług elektronicznych. "Celem jest uzyskanie wiarygodnego sprzężenia zwrotnego o potrzebach i barierach tego rynku oraz skuteczności wprowadzanych instrumentów wsparcia.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200