Rząd wesprze plany TP?

Telekomunikacji Polskiej zadeklarowała chęć budowy sieci nowej generacji, pod warunkiem, że taka inwestycja będzie chroniona ustawowo, co zapewniłoby operatorowi opłacalność ekonomiczną. Są szanse, że TP taką gwarancję otrzyma.

Jak informuje Puls Biznesu, Ministerstwo Infrastruktury, które ma inicjatywę ustawodawczą w dziedzinie telekomunikacji, nie wyklucza, że taki zapis znajdzie się w nowelizacji prawa telekomunikacyjnego.

Takie zapisy mogą jednak wzmocnić monopol TP i ograniczyć konkurencję na rynku telekomunikacyjnym - czytamy w PB. Problemem może być też uzgodnienie, jakie dokładnie inwestycje i na jaką skalę przeprowadzone powinny podlegać takiej ochronie i na czym ochrona ma polegać.

Więcej o planach Telekomunikacji Polskiej:

TP S.A. planuje budowę sieci


TOP 200