Rząd walczy z piratami

Podczas konferencji "Jak przeciwdziałać piractwu intelektualnemu" rząd przedstawił nową strategię walki z piratami. Stróże prawa zintensyfikują kontrole w Internecie, bo jak zauważył dyrektor Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Sławomir Śnieżko, to w sieci kwitnie przestępczość, na której najwięcej tracą twórcy i firmy.

Chodzi o nielegalne udostępnianie i wymianę plików z muzyką i filmami, ale też programy komputerowe bez licencji, wskanowywane książki, skopiowane bazy danych. W 2007 r. policjanci prowadzili ponad 6 tys. postępowań w sprawie około 35 tys. tego rodzaju przestępstw - wynika z informacji dziennika Rzeczpospolita.

Policja chce też ograniczyć działalność osób, które korzystają z nagrywarek komputerowych do zwielokrotniania filmów, muzyki i oprogramowania na CD-R i DVD-R. Być może kontroli zostaną też poddane serwisy z treściami umieszczanymi głównie przez samych użytkowników.

Według rządu przepisy dotyczące ochrony własności intelektualnej są dobre, ale sądy wymierzają sprawcom mało dotkliwe kary. Dlatego strategia zakłada organizację szkoleń dla sędziów, prokuratorów i urzędników oraz przeprowadzenie akcji edukacyjnej, aby uświadomić Polakom wagę własności intelektualnej i potrzebę obrony praw autorskich.


TOP 200