Rząd uruchamia pierwsze fundusze

Resort rozpoczął bowiem nabór wniosków w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Resort rozpoczął bowiem nabór wniosków w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i potrwa do wyczerpania limitu środków przewidzianych na dofinansowanie projektów na 2008 r., czyli 31,3 mln euro. Wnioskodawcami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.

364,4 mln euro

wynosi budżet Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion na lata 2007-2013 w Polsce.

Projekty kwalifikujące się do dofinansowania mogą składać się z następujących elementów: koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym projektem oraz związane z tym: dostarczenie, instalacja oraz serwisowanie sprzętu komputerowego i/lub niezbędnego oprogramowania; przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu; dofinansowanie kosztów operacyjnych oraz kosztów zatrudnienia i szkolenia pracowników jednostek samorządu terytorialnego i/lub organizacji pozarządowej uczestniczącej w konsorcjum z jednostką samorządu terytorialnego, którzy będą odpowiedzialni za realizację działania.

Z kolei małym i średnim przedsiębiorstwom udostępniono 50 mln euro dofinansowania z funduszy europejskich w ramach Działania 3.3. Środki dedykowane są firmom szukającym inwestora zewnętrznego. Na ten cel przeznaczono po 15 mln euro na lata 2008 i 2009 oraz po 10 mln euro na lata 2010 i 2011. Fundusze z Unii Europejskiej mają pomóc przedsiębiorcy w pokryciu 50% kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji potrzebnej do emisji akcji, czyli pozyskania inwestora zewnętrznego.


TOP 200