Rząd przyjął Krajową Politykę Miejską

Koncepcja "Smart Cities" zyskała mocne wsparcie: rząd przyjął "Krajową Politykę Miejską 2023". Obok Ustawy metropolitalnej czy czekającej na podpis Prezydenta Ustawy o rewitalizacji to kolejny dokument, mający umożliwić polskim miastom realne zmierzenie się ze stojącymi przed nimi wyzwaniami.

"Chcemy wzmocnić zdolność miast i obszarów zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawy jakości życia mieszkańców" - mówi Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju, podsumowując główne założenia przyjętej przez rząd Krajowej Polityki Miejskiej (KPM). Obecnie Rada Ministrów przystępuje do jej wdrażania. "Formalnie, bo wiele działań przewidzianych w KPM już realizujemy" – komentuje Maria Wasiak.

Zakres przedmiotowy i adresaci KPM

Krajowa Polityka Miejska stanowi jeden z elementów koordynujących prace nad regulacjami prawnymi, wzmacniającymi narzędzia pozwalające JST zwiększać i poprawić wydajność szeroko pojętej rewitalizacji miast oraz świadomie kształtować przestrzeń miejską.

Zobacz również:

  • DJI prezentuje nowe drony. Posłużą między innymi w Smart Cities

Dokument wymienia 10 kluczowych zagadnień, poruszających między innymi kwestie takie jak:

  • konieczność przeciwdziałania suburbizacji, tj. "rozlewaniu się" i promowanie idei miasta zwartego,
  • konieczność inwestowania na terenach wcześniej zagospodarowanych i ich ponowną adaptację (promocja i priorytetyzacja tzw. "brown fields" ponad "green fields"),
  • niezbędną kompleksową rewitalizację, biorącą pod uwagę wszystkie elementy: społeczne, gospodarcze, infrastrukturalne, środowiskowe,
  • promowanie partycypacji mieszkańców w projektach miejskich,
  • podjęcie wyzwań związanych z problemami demograficznymi i wyludnianiem się miast,
  • rozwój współpracy miast i otaczających je gmin,
  • racjonalne gospodarowanie zasobami oraz ochronę środowiska.

Według zapisów KPM, "pierwszoplanowym i kluczowym podmiotem i adresatem" przyjętego dokumentu są "mieszkańcy miast i ich obszarów funkcjonalnych. Patrząc jednak formalnie podmiotami Krajowej Polityki Miejskiej są instytucje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego (JST). Dodatkowo dokument adresowany jest do podmiotów ze sfery pozarządowej, biznesu, nauki oraz organizacji zrzeszających mieszkańców, przedsiębiorców lub JST".

"W KPM zwracamy uwagę na to, że rozwój miast musi być ukierunkowany na poprawę jakości życia. Miasta mają być dobrym miejscem do życia, z którym mieszkańcy identyfikują się i w którym chcą mieszkać. W centrum uwagi polityki miejskiej jest człowiek" – podkreśla wiceminister Paweł Orłowski z MIR.

Pierwszy projekt Krajowej Polityki Miejskiej przedstawiony został w kwietniu 2014 roku. Od tamtego czasu prowadzone były liczne konsultacje, posiedzenia i komisje, mające na celu przepracowanie dokumentu przez zainteresowane strony: mieszkańców miast, przedstawicieli miejskich samorządów, resortów, organizacji gospodarczych, działaczy społecznych, badaczy i pracowników naukowych oraz innych.

Przez te 1,5 roku prac Krajowa Polityka Miejska wzbogaciła się o szereg nowych elementów, np. odniesień do powiązanych tematycznie dokumentów powstających w międzyczasie, np. czekającej obecnie na podpis Prezydenta Ustawy o Rewitalizacji. W efekcie prowadzonych konsultacji wzmocnione zostały także co poniektóre kwestie już wcześniej znajdujące się w projekcie KPM, np. kultura czy kapitał ludzki.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200