Rząd ma plan działań

Rada Ministrów zaakceptowała "Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2007-2013". Dokument został przygotowany w Ministerstwie Transportu.

Plan zakłada, że w ciągu najbliższych trzech lat liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15 proc., natomiast w ciągu trzech następnych lat osiągnie co najmniej 50 proc. W wyniku tego, prawie każdy mieszkaniec Polski uzyska możliwość dostępu do sieci. Zminimalizowaniu mają ulec różnice w dostępie do internetu na wsi i w miastach. Działania przewidziane w planie mają spowodować, również, dalszą obniżkę cen za dostęp do Internetu.

Według założeń przyjętych w dokumencie, do poprawy sytuacji przyczynią się m.in.: likwidacja barier prawnych utrudniających rozwój inwestycji telekomunikacyjnych, pomoc państwa we współfinansowaniu budowy nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej, promowanie najnowszych rozwiązań technicznych w dziedzinie transmisji danych. Działalność Urzędu Komunikacji Elektronicznej powinna zmierzać do stworzenia odpowiednich warunków konkurencji, a w konsekwencji doprowadzić do obniżki cen.

Póki co, nasz kraj znajduje się na przedostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej pod względem rozpowszechnienia szerokopasmowego dostępu do Internetu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200