Rząd kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie praw autorskich

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw autorskich za miesiąc trafi do Sejmu.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw autorskich za miesiąc trafi do Sejmu.

Przedstawiciele ochrony praw autorskich w Europie wystąpili w ubiegłym tygodniu do władz Unii Europejskiej (UE) o uznanie walki z produkcją i sprzedażą pirackich programów komputerowych, płyt kompaktowych i kaset wideo za jeden z warunków przystąpienia Polski (i innych krajów kandydujących) do UE. W Europie Środkowej i Wschodniej poziom piractwa wynosi ok. 77%, podczas gdy w Europie Zachodniej ok. 39%.

Tymczasem już pod koniec ubiegłego roku producenci oprogramowania w Polsce zrzeszeni w Koalicji Antypirackiej złożyli na ręce prezydenta i marszałka Sejmu petycję z prośbą o zwiększenie nacisku na walkę z piractwem. Przedstawiono wówczas również projekt nowelizacji ustawy opracowany przez Koalicję. Koalicję zawiązały: Związek Producentów Audio-Video (ZPAV), Fundacja Ochrony Twórczości Audiowizualnej (FOTA) i polska grupa Business Software Alliance (BSA). Do Sejmu gotowy projekt miał trafić jeszcze w ubiegłym roku. Dopiero pod koniec lutego br. nowy projekt ustawy, opracowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, przesłano do uzgodnień międzyresortowych. Najpóźniej za miesiąc zostanie skierowany do Laski Marszałkowskiej. Uwzględnia on większość poprawek zaproponowanych przez Koalicję Antypiracką.

Nowy projekt przewiduje, że z rozdziału dotyczącego odpowiedzialności karnej będzie wyeliminowany prywatno-skargowy tryb ścigania przestępstw, który zamieniony zostanie na tryb publiczno-skargowy. Dzięki temu piraci, w tym także osoby mające duże ilości nielegalnego oprogramowania czy kaset wskazujące na przeznaczenie handlowe, będą ścigani z urzędu przez prokuratorów, a nie - jak do tej pory - na drodze procesów cywilnych. Do ustawy dodano również przepis wprowadzający sankcję karną za wytwarzanie, posiadanie, zbywanie i nabywanie, a także wykorzystywanie przedmiotów przeznaczonych do usuwania zabezpieczeń technicznych przed odtwarzaniem czy kopiowaniem utworów (programów).

Dla ministerstwa głównym celem zmiany ustawy jest dostosowanie prawa polskiego w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych do norm obowiązujących w Unii Europejskiej. Zakłada się dwa etapy wchodzenia w życie proponowanych zmian. Te najpilniejsze (w tym regulacje dotyczące odpowiedzialności karnej) weszłyby w życie po relatywnie krótkim vacatio legis (ok. 3 miesięcy). Reszta zmian nastąpiłaby z chwilą, gdy Polska stałaby się pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Obejmują one m.in. ustanowienia ochrony baz danych nie wykazujących cech twórczości oraz usunięcie tzw. amnestii komputerowej. Obecnie posiadacze programów komputerowych, którymi dysponowali przed 24 maja 1994 r., mogą je wykorzystywać, nie ponosząc konsekwencji karnych.

Piractwo komputerowe w Polsce

Rok: Udział w %, Wartość piractwa

1994: 77%, 208 mln USD

1995: 75%, 150 mln USD

1996: 71%, 169 mln USD

1997: 61%, 108 mln USD

1998: 59%, 107 mln USD

Źródło: Business Software Alliance, Recording Industry Association of America

DLA COMPUTERWORLD KOMENTUJE:

Marek Staszewski, doradca prawny Związku Producentów Audio-Video

Projekt uwzględnia wszystkie postulaty Koalicji Antypirackiej, dotyczące odpowiedzialności karnej. Jesteśmy z tego zadowoleni. Zmiany idą w dobrym kierunku, aczkolwiek chcielibyśmy, aby projekt jak najszybciej trafił do Sejmu. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwają prace komisji sejmowej. Nie wszyscy zainteresowani będą zadowoleni z obecnego kształtu tego projektu. Protestować mogą organizacje nadawców i użytkowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200