Rząd dostosuje prawo do wymogów gospodarki elektronicznej

KERM zaakceptował dzisiaj (6 lipca) propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce. Zostały one zaproponowane przez Międzyresortowy Zespół ds. Handlu Metodami Elektronicznymi.

Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów zaakceptował dzisiaj (6 lipca) propozycje zmian legislacyjnych mających na celu ułatwienie rozwoju gospodarki elektronicznej w Polsce. Zostały one zaproponowane przez Międzyresortowy Zespół ds. Handlu Metodami Elektronicznymi. Postanowiono także, że zespół ten będzie kontynuował swą działalność jako koordynator prac nad projektami stosownych aktów prawnych.

Rezultaty swoich działań zespół zawarł w kilkudziesięciostronicowym sprawozdaniu. Określa ono listę prac legislacyjnych, którymi mają się zająć poszczególne resorty. Zgodnie z proponowanym harmonogramem, prace legislacyjne powinny zakończyć się w I połowie 2002 r.

Zespół przez ponad rok zajmował się analizą obowiązującego w Polsce stanu prawnego pod kątem wymogów handlu elektronicznego. W efekcie zaproponował konieczne modyfikacje rozwiązań prawnych, także w kontekście harmonizacji naszego prawa z ustawodawstwem Unii Europejskiej. Wytyczne mają jednak charakter ogólny i ich wcielenie w życie wymagać będzie wytężonej pracy poszczególnych resortów.

Za najważniejsze uznano jak najszybsze przygotowanie ustawy o podpisie elektronicznym (wraz z koniecznymi modyfikacjami kodeksu cywilnego). Prace nad nią mają zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku.

"Istotne jest, aby już w budżecie na 2001 r. zostały zarezerwowane środki na powołanie urzędu zajmującego się autoryzacją jednostek certyfikujących podpisy elektroniczne" - uważa Wojciech Katner, wiceminister w Ministerstwie Gospodarki, a jednocześnie przewodniczący Międzyresortowego Zespołu ds. Handlu Metodami Elektronicznymi.

Zdaniem przedstawicieli zespołu należy także "przygotować odrębną ustawę dotyczącą ochrony danych osobowych w systemach informatycznych związanych z gospodarką elektroniczną".

***

Więcej w CW 28/2000 z 10 lipca br.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200