Rząd amerykański zgodził się na eksport oprogramowania szyfrującego PGP

Rząd Stanów Zjednoczonych przyznał firmie Network Associates (NAI) licencję na eksport oprogramowania PGP (Pretty Good Privacy), przeznaczonego do szyfrowania danych.

Rząd Stanów Zjednoczonych przyznał firmie Network Associates (NAI) licencję na eksport oprogramowania PGP (Pretty Good Privacy), przeznaczonego do szyfrowania danych.

Dzięki uzyskanej licencji producent będzie mógł dystrybuować oprogramowanie PGP w pełnej, wykorzystującej najsilniejszy klucz szyfrujący, wersji do większości państw świata, bez jakichkolwiek ograniczeń. Jednak nadal pozostaje kilka państw, w tym Irak i Kuba, których zniesienie zakazu eksportu nie dotyczy.

Decyzja o przyznaniu licencji NAI poprzedza zmianę zasad dotyczących polityki eksportowej produktów kryptograficznych, która jest przygotowana przez administrację B. Clintona. Jej ogłoszenie było spodziewane w tym tygodniu, jednak zostało przełożone na 14 stycznia przyszłego roku.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy prawo do eksportu programów szyfrujących otrzymało kilka firm. Znalazł się wśród nich Hewlett-Packard, który od lutego może sprzedawać w wybranych państwach europejskich i w Australii program VerSecure, wykorzystujący 128-bitowy klucz szyfrujący.