Rywal DCOM

CORBA przygotowuje CORBA Beans.

CORBA przygotowuje CORBA Beans.

Do nowej wersji specyfikacji CORBA 3.0 jej twórcy z Object Management Group (OMG) zamierzają włączyć możliwości graficznego tworzenia prostych obiektów CORBA Beans do wielokrotnego użytku, które będzie można wykorzystywać w całej sieci przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wyposażenia w sprzęt komputerowy i stosowanych systemach operacyjnych.

CORBA Beans rywalizują bezpośrednio z obiektami zgodnymi z DCOM (Distributed Component Object Model) środowiska Windows. Mają nad nimi jednak tę przewagę, że będą dostępne dla wielu wersji systemów operacyjnych Unix i Windows.

Jest to rozwiązanie korzystne dla firm i organizacji, które jednocześnie posługują się sprzętem działającym w tych środowiskach.

A jest to sytuacja raczej typowa: wprawdzie system Windows NT jest coraz powszechniej akceptowany jako dobre środowisko do uruchamiania aplikacji, ale jego niewielka skalowalność (obecnie Windows NT działa na systemach z nie więcej niż 4 procesorami Pentium) wymaga uruchamiania serwerów baz danych i dużych aplikacji na systemach unixowych.

Obiekty CORBA Beans nie tylko z nazwy przypominają obiekty Java Beans (tworzone w języku Java), gdyż są częściowo oparte na tej właśnie specyfikacji, opracowanej przez SunSoft. W celu zyskania szerokiego poparcia obecnych użytkowników produktów zgodnych z architekturą rozproszonych obiektów CORBA, przewiduje się, że nowa specyfikacja CORBA 3.0 (która będzie prawdopodobnie ratyfikowana na początku 1988 r.) zapewni zgodność nowych obiektów z dawnymi, opartymi na poprzednich specyfikacjach CORBA. Nowe obiekty mogą być opracowane zarówno w języku Java, jak C++. Możliwości oferowane przez Javę w zakresie tworzenia obiektów, appletów i aplikacji będą integralnie wbudowane w specyfikację CORBA, nie zaś dołączone do niej jako przybudówka kolejnego języka programowania. Ma to na celu zachęcenie obecnych programistów Javy do opracowywania aplikacji rozproszonych dla środowiska CORBA.


TOP 200