Rysownik i programista

Microsoft Visio służy do tworzenia diagramów - rysunków, wykresów i schematów organizacyjnych.

Microsoft Visio służy do tworzenia diagramów - rysunków, wykresów i schematów organizacyjnych.

Główną zaletą Visio jest to, że "wokół" tego pakietu można tworzyć wiele różnorodnych rozwiązań. Mogą to być zestawy elementów do wykorzystania w prostym diagramie, a także rozbudowana aplikacja, analizująca sieć i tworząca automatycznie schematy połączeń.

Rozwiązania wykorzystujące Visio to szablony zawierające symbole graficzne, opisane przez ciąg właściwości. O roli każdego parametru może decydować albo użytkownik, albo programista - autor wzorców. Może to być np. kontener klasy, a kolejne właściwości określają nazwy metod czy interfejsów, z których dziedziczy klasa.

Visio zapewnia narzędzia do "rysowania", łączenia graficznego elementów i motor obsługi zdarzeń, reagujący na dodawanie lub modyfikowanie elementów diagramu.

Visio 2002

Najnowsza wersja (jeszcze beta) wprowadza udogodnienia, zarówno dla końcowe- go użytkownika, jak i programisty tworzącego elementy dodatkowe.

Uproszczono mechanizm zmiany rozmiaru elementów. Poprzednio nie była możliwa równoczesna zmiana właściwości za pomocą myszki i przez wprowadzanie danych z klawiatury. W nowej wersji można jednocześnie posługiwać się myszką, a w otwartym oknie właściwości - wprowadzać współrzędną określającą pozycję elementu.

Określonemu zakresowi wartości liczbowych można przyporządkować kolor. W znacznym stopniu upraszcza to tworzenie diagramów z dużą liczbą elementów - zamiast je opisywać, wystarczy z boku strony umieścić legendę. Można także określać stopień przeźroczystości elementów.

W Visio 2002 udostępniono znacznie więcej opcji określających, w jaki sposób łączone są elementy znajdujące się na diagramie. Można np. wskazać na wirtualnej kartce, przez które punkty musi przejść połączenie. W Visio 2000 możliwe było tylko blokowanie mechanizmu ponownego trasowania.

Dostępny jest specjalny raport, który zawiera wszystkie właściwości zdefiniowane przez użytkownika w danym projekcie. Można wyszukiwać właściwości danego typu lub o konkretnej wartości.

Biblioteka tzw. kształtów (rozwiązań) nie musi być instalowana lokalnie, jak w Visio 2000. Można wybierać pomiędzy rozwiązaniami umieszczany- mi na dowolnych serwerach WWW (decyduje o tym administrator). Co więcej, definicje kształtów dynamicznie się zmieniają. Projekt natomiast będzie automatycznie uaktualniany. Pozwala to, by korporacja, która opracowała np. własny system kodowania elementów aplikacji (często spotyka się dodatkowe rozszerzenia do UML), utworzyła szablon wspólny dla wszystkich oddziałów.

W Visio 2002 można generować kod na podstawie modelu w jednym z języków Visual Studio 6.0. Microsoftu, który od 1999 r. jest właścicielem Visio. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że równocześnie z wprowadzeniem na rynek pełnej wersji .NET zostanie udostępnione uzupełnienie zawierające obsługę języków C# i VB 7.

Warto dodać, że w porównaniu z Visio 2000 znacznie udoskonalono mechanizm reverse engineering. Właściwie można bez trudu utworzyć szkielet aplikacji przy użyciu Visio, następnie poprawić go w kompilatorze, po czym z powrotem edytować go w tym programie. W pełnej wersji Visio 2002 mają być dostępne: rozwiązanie, pozwalające wygenerować raport o wszystkich odsyłaczach umieszczonych na konkretnej witrynie WWW, a także mechanizm do wykazywania zmian w strukturze witryny. W ten sposób można zobaczyć, które fragmenty witryny wymagają dokładnego przetestowania.

W Visio 2002 znacznie rozbudowano funkcje udostępniania projektu na stronach WWW. Można zapisać właściwości poszczególnych kształtów razem z całym projektem czy związać z jednym elementem wiele odsyłaczy (co znacznie upraszcza poruszanie się po wielostronicowym projekcie).

Specjalnie dla programistów

Podobnie jak inne elementy Office XP, Visio wykorzystuje wersję 6.3 Visual Basic for Applications. Obsługiwany jest także ten sam model dodatków COM, co w aplikacjach Office XP. Model obiektowy niemal wcale się nie zmienił, przybyły tylko pewne właściwości i zdarzenia.

Wszystkie elementy związane z danymi wraz z atrybutami są zapisywane jako dokumenty XML. Ma to być także alternatywny format zapisu danych projektu Visio.

Dobrym pomysłem jest mechanizm filtrowania zdarzeń. Profil, zdefiniowany przez programistę, może zawierać informacje, jakie zdarzenia są pomijane. Było to główne ograniczenie w Visio 2000. Jeżeli na diagramie pojawiało się dużo elementów, pakiet wyraźnie zwalniał działanie nawet na wydajnym komputerze. W nowej wersji można w dużym stopniu wyeliminować ten defekt. W Visio 2002 istnieje możliwość kontrolowania zachowania się "kleju", który decyduje o "przyciąganiu się" elementów diagramu do siebie. Dostępne są także właściwości pozwalające na tworzenie "relacji" pomiędzy wartościami atrybutów.

Visio 2002 jest w pełni zintegrowane z Office, co umożliwia użytkownikowi wybór - czy dany schemat rysować w Wordzie, PowerPoincie czy Visio. W wersji 2002 pakiet zawiera mechanizmy pozwalające podpisywać cyfrowo rozwiązania (tak jak w Office 2000 czy Office XP).

W jakich sytuacjach warto stosować Visio? Jeśli chodzi o złożone diagramy biznesowe, jest to bardzo wygod- ne i efektywne narzędzie. Natomiast moduły wspomagające pracę programistów nie są przeznaczone do dużych projektów. Analiza w Visio złożonej witryny WWW czy bazy danych z kilkuset tabelami jest dosyć trudna. Program nie zastępuje też wyspecjalizowanych narzędzi do modelowania. Jednakże w przypadku małych i średnich firm, które nie tworzą złożonych systemów, Visio jest narzędziem wystarczającym. Gotowe moduły do analizy struktury bazy danych wykrywają najczęściej popełniane błędy. Możliwa jest bezproblemowa dwukierunkowa współpraca pomiędzy bazą danych a projektem (można automatycznie nanosić zmiany "narysowane" w Visio na serwerze bazo-danowym MS SQL 7.0/2000, Oracle, Sybase i wielu innych).

Visio 2002 zawiera także pewne mechanizmy pracy zespołowej. Nie jest co prawda możliwa jednoczesna praca wielu osób nad jednym projektem, jednak można łączyć kilka niezależnych projektów w jeden większy.


TOP 200