Rynek wart 20 bilionów

Według oceny MF w najbliższych latach podatników VAT trzeba będzie zaopatrzyć w ok. 600 tys. rejestrujących kas fiskalnych. Przy obecnej cenie kasy ok. 30 mln zł, daje to rynek o wartości 20 bln zł.

Według oceny MF w najbliższych latach podatników VAT trzeba będzie zaopatrzyć w ok. 600 tys. rejestrujących kas

fiskalnych. Przy obecnej cenie kasy ok. 30 mln zł, daje to rynek o wartości 20 bln zł.

Przypomnijmy, że równolegle z wprowadzeniem podatku VAT, nałożono na jego płatników, zajmujących się handlem

detalicznym, obowiązek przechowywania przez 5 lat informacji podatkowych w tzw. kasach fiskalnych.

Kasa fiskalna to urządzenie, które oprócz rejestrowania każdej operacji sprzedaży i naliczania podatku VAT, musi

zapewniać zapisywanie informacji o rozliczeniach miesięcznych i wysokości odprowadzonego podatku w czymś w

rodzaju "czarnej skrzynki". Zapis do czarnej skrzynki następuje automatycznie co miesiąc i nie można go

zmodyfikować, ani usunąć. Urząd Skarbowy ma zagwarantowany dostęp do informacji czarnej skrzynki. Podobnie jak inne dokumenty podatkowe, zawartość czarnej skrzynki musi być przechowywana przez 5 lat.

Na konferencji prasowej 22 września 1993 r. firma Elzab S.A. z Zabrza pokazała pierwszą polską kasę fiskalną. Obecny na konferencji przedstawiciel Ministerstwa Finansów wyjaśnił aspekty prawne i techniczne wprowadzania kas fiskalnych w punktach sprzedaży detalicznej.

Od 1 stycznia 1994 r. obowiązek zainstalowania kas fiskalnych mają tylko ci podatnicy VAT, których obrót

detaliczny w ciągu pierwszych 9 miesięcy br. przekroczył kwotę 20 mld zł i stanowi więcej niż 35% całości sprzedaży.

W kolejnych latach progi, zobowiązujące do wprowadzania kas fiskalnych będą zmniejszane. Przewiduje się, że w efekcie doprowadzi to do upowszechnienia obowiązku rejestrowania obrotów w kasach fiskalnych. Zapewne nie będzie on dotyczył jedynie rozproszonych punktów sprzedaży drobnotowarowej (kioski gazetowe, sklepiki jednoosobowe), nawet jeśli sumaryczny ich obrót przekroczy wyznaczone progi.

W celu ułatwienia wprowadzania kas fiskalnych, Ministerstwo Finansów będzie refundować połowę kosztu zakupu kasy (bez VAT).

Kasy fiskalne, oprócz gwarancji jakości, potwierdzonej atestem Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar, muszą

uzyskać atest Ministerstwa Finansów, stwierdzający zgodność z aktami wykonawczymi, dotyczącymi kontroli i przechowywania danych podatkowych. Pierwszym producentem kas fiskalnych, które uzyskały atest MF i ubiegają się o atest PKNiM, jest w Polsce firma Elzab S.A. z Zabrza.

Kasa XCEL produkowana przez Elzab, zwana dość szumnie, Elektronicznym Punktem Sprzedaży, to specjalizowany komputer z procesorem 386SX, dyskiem stałym 40 MB, klawiaturą przystosowaną do szybkiej obsługi klienta oraz monitorem mono 9". Pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego MS-DOS i zawiera oprogramowanie przystosowane do warunków handlowych (sklep, magazyn, hurtownia, stacja benzynowa). Może być wyposażona w czytnik kodów kreskowych oraz czytnik kart kredytowych. Jakość produktu jest wysoka: zyskał on prawo do korzystania ze znaku "Teraz Polska" oraz tytuł Juniora Eksportu na Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1993 r.


TOP 200