Rynek usług integratorskich

Po kilku latach chudych europejscy integratorzy w 2012 r. wrócili na ścieżkę wzrostów. Prognozy dla tego rynku są również bardzo obiecujące, ale istotnym zagrożeniem mogą okazać się zintegrowane rozwiązania, coraz częściej oferowane przez producentów.

Polski rynek usług IT

Artykuł został opublikowany w wydaniu Computerworld nr.16 poświęconym analizie polskiego rynku usług IT. Przedstawiono w nim m.in. listę najważniejszych usługodawców działających na lokalnym rynku oraz zestawienie skatalogowanych grup usług.

Kompletną wersję PDF tego wydania można bezpłatnie pobrać tutaj.

Integratorzy mogą spać spokojnie, choć dostępne raporty zawierają mocno rozbieżne dane. Badania przygotowane przez firmę Markets and Markets mówią, że firmy z tego segmentu zanotowały globalnie przychody w wysokości 191,3 miliarda dolarów w całym 2013 r. Jednak już w 2018 r. wartość sprzedaży usług integratorskich ma osiągnąć wartość aż 333,7 miliarda dolarów. To daje w tym okresie średnią roczną stopę wzrostu wynoszącą 11,6 %. Z kolei z najnowszego zestawienia Top 500 Systems Integrators in Europe przygotowanego przez IT Europe wynika, że integratorzy tylko z naszego kontynentu wygenerowali w 2012 roku przychody sięgające prawie 147 miliardów euro (wzrost o 7,9 %). Zwiększenie przychodów zanotowano w większości spośród 33 badanych krajów europejskich, jedynie w Grecji wystąpił istotny spadek (o 3,1 %). Niezależnie, która z wielkości opisujących ten rynek jest bliżej prawdy, integratorzy to dla producentów jedna z najważniejszych ścieżek dotarcia do klientów. Integratorzy są zaangażowani w złożone projekty IT i doradzają klientom w zakresie wyboru sprzętu czy oprogramowania.

Na rodzimym rynku

Bardzo ciężko jest określić wielość polskiego rynku usług integratorskich. Niewątpliwie jest to duży obszar z uwagi na sporą liczbę podmiotów produkujących oprogramowanie. Występuje też wiele powiązań pomiędzy rozwiązaniami różnych producentów, w szczególności w zakresie systemów sprzedażowych, aplikacji webowych B2B oraz księgowości. Zależności takie determinują stałe zapotrzebowanie na usługi integratorskie oraz usługi związane z bieżącym serwisem oprogramowania. „Analizując rynek usług integratorskich w Polsce zauważamy systematyczny wzrost w obszarze prac integracyjnych, na co wskazuje, np. zmieniający się stosunek wartości sprzedanych licencji do wartości prac integratorskich, który zmienia się na korzyść tych drugich” – uważa Michał Raczyński, Kierownik Działu Rozwiązań Biznesowych, Dimension Data Polska.

Oszacowanie utrudnia również fakt, że usługi integratorskie często są częścią transakcji dostawy sprzętu lub oprogramowania. Przeciętnie takie usługi wynoszą około 15 % - 20 % wartości transakcji. Wielkość tego rynku można by więc w przybliżeniu określać właśnie jako procent ogólnej sprzedaży rozwiązań do dużych firm. Trzeba jednak mieć na uwadze, że zdarzają się projekty, w których podział pomiędzy usługami a dostawą rozkłada się w stosunku jeden do jednego.

Trendy

Na kształtowanie się rynku usług operatorskich duży wpływ będzie miało to, jaki model oferowania swoich produktów przyjmą producenci sprzętu oraz oprogramowania. Na rynku coraz częściej pojawiają się zintegrowane rozwiązania, gotowe do niemal natychmiastowego uruchomienia. Umożliwiają one bardzo szybkie uruchomienie kompletnego procesu biznesowego bez korzystania z usług intergratora.

„Największy wpływ na kształtowanie rynku będą mieli duzi producenci oprogramowania. Integratorzy w większości przypadków są uzależnieni od producentów rozwiązania, na którym bazują i które rozwijają” – mówi Grzegorz Dąbrowski T2S Dyrektor Sprzedaży Systemów Comarch ERP. „Sądzę, że w najbliższych latach rynek usług integratorskich będzie rósł z uwagi na cedowanie poszczególnych prac na tego typu firmy. Największy wpływ na rynek ma wzrost udziału e-handlu wymagający specjalistycznych wdrożeń. Rynek ten stale rośnie co z kolei ma przełożenie na popyt na usługi integratorskie.”

Rynek ma szansę rozwijać się w dwóch kierunkach. Po pierwsze, integratorzy mogą zdecydować się na wysokopoziomowe łączenie predefiniowanych sprzętowo i programowo usług. W mniejszym stopniu będą się natomiast skupiali na szczegółach konfiguracji, za które odpowiadać będą producenci sprzętu oraz oprogramowania. Drugą opcją jest zajęcie się integratorów szczegółami konfiguracyjnymi i próba zastąpienia producentów. Ponadto mogą oni dążyć do budowania własnych rozwiązań z mniej skomplikowanych elementów.

„Wśród usług integracyjnych największą popularnością cieszą się te najbardziej kompleksowe. Wciąż zdarza się jednak, że klienci mylnie kojarzą takie działania z instalacją dostarczanych rozwiązań” – mówi Paweł Masłowski, Architekt Rozwiązań w Pionie Rozwoju i Wsparcia w firmie Qumak. „Klienci najwyżej cenią kompleksowe podejście ze strony integratora, który swoją ofertą obejmuje obszar od planowania wymagań do skutecznego wdrożenia. Istotne jest jednak, aby taka współpraca odbywała się w określonym zakresie. Pozwoli to klientowi uniknąć sytuacji, w której stanie się całkowicie zależny od firm trzecich.”

W świecie dużych systemów sprzedawanych jako gotowe rozwiązania dominuje zazwyczaj standardowe podejście do integracji dyktowane przez dany system. Wynikiem takiego podejścia jest często wybór głównego systemu (np. CRM) i maksymalne dopasowanie pozostałych elementów firmy do tego rozwiązania. Dodatkowo może mieć miejsce proces konsolidacji części obecnie używanych systemów do systemu głównego. W aspekcie integracji skutkuje to zmniejszeniem liczby połączeń pomiędzy systemami i wymogiem zastosowania modelu preferowanego przez system główny w celu realizacji pozostałych usług integracyjnych. Natomiast łączenie mniejszych systemów oraz integracja po stronie klienckiej najczęściej jest kompromisem pomiędzy możliwościami technicznymi a kosztami integracji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200