Rynek usług CRM

IDC szacuje, że obroty na rynku usług CRM w 2006 r. wyniosą 45,5 mld USD.

IDC szacuje, że obroty na rynku usług CRM w 2006 r. wyniosą 45,5 mld USD. Rynek usług związanych z zarządzaniem relacjami z klientem CRM (Customer Relationship Management) rośnie niezwykle szybko. Najnowsze wyniki badań IDC pokazują, że światowy rynek tych usług będzie się zwiększał w tempie 18,6% rocznie, osiągając w 2006 r. wartość ok. 45,5 mld USD.

Komplementarny do CRM rynek zlecanych usług opieki nad klientem (Outsourced Customer Care Services) rozwija się szczególnie szybko. Według IDC wartość tej części rynku usług, obejmującej opiekę nad klientem (Customer Care Services) i usługi konsultingowe CRM, wyniosła 34,9 mld USD w 2001 r. Przewidywana przez IDC wysokość obrotów w tym segmencie rynku w 2006 r. to 90,3 mld USD.

Zobacz również:


TOP 200