Rynek systemów EAM na wznoszącej

Zdaniem analityków firmy ARC Advisory Group w 2015 roku wartość światowego rynku systemów klasy EAM sięgnie 2,5 mld USD. W czołówce zestawienia największych dostawców oprogramowania wspierającego zarządzanie aktywami uplasowała się m.in. firma IFS.

Z analiz ARC Advisory Group wynika, że średnia, roczna dynamika wzrostu światowego rynku rozwiązań klasy EAM w latach 2010 - 2015 ma kształtować się na poziomie rzędu 6,2 proc. Szczególnie wysokie wzrosty sprzedaży rozwiązań wspierających zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw mają być widoczne w Chinach, Indiach i krajach rozwijających się. Z kolei rynek systemów EAM w Europie Zachodniej ma charakteryzować się stosunkowo niskim, ale stabilnym wzrostem. Jednocześnie, po rozwiązania ułatwiające sprawowanie kontroli nad aktywami sięgać mają coraz mniejsze firmy. Szczególne naciski na bardziej zaawansowane funkcje mają być jednak charakterystyczne dla branż kapitałochłonnych.

Według analityków głównym powodem inwestycji w rozwiązania klasy EAM ma być usprawnienie kontroli nad posiadanymi zasobami, ze szczególnym naciskiem na usprawnienie procesów serwisowych i zapewnienie wysokiej sprawności parku maszynowego. Wśród czynników przemawiających za wdrożeniem rozwiązań wspierających zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa wymieniane są również: lepsza kontrola kosztów utrzymania majątku oraz chęć przedłużenia trwałości aktywów firmy. "Niektórzy uznają, że rozwiązania EAM są dojrzałe technologicznie, jednak zmienna sytuacja na rynku wymaga odpowiednio skoordynowanych działań oraz nieustannego podnoszenia rentowności aktywów. Wynikiem tego, zwłaszcza w branżach kapitałochłonnych, jest wzrost popytu na nowoczesne systemy EAM" - podkreśla Ralph Rio, dyrektor ds. badań w firmie ARC Advisory Group. Według niego możliwości systemów klasy EAM muszą wykraczać poza proste zarządzanie obsługą techniczną i pozwalać na wykorzystanie informacji o majątku firmy w celu podniesienia efektywności całej organizacji.

Zobacz również:

Eksperci podkreślają również, że rozwój oprogramowania klasy EAM jest w dużej mierze warunkowany przez rozwój technologii IT. Wśród rozwiązań, które coraz częściej znajdują zastosowanie w systemach EAM znajdują się m.in. lokalizacja satelitarna, systemy GIS, sieci bezprzewodowe oraz metki RFID. Analitycy twierdzą, że tego typu technologie pozwalają na usprawnienie procesów kontroli stanu aktywów firmy. To zaś przekłada się na usprawnienia w zakresie gospodarki aktywami. Według autorów badania na kluczowe funkcjonalności oprogramowania klasy EAM składają się m.in. mechanizmy pozwalające na gromadzenie i zarządzanie informacjami o aktywach, sposobie ich wykorzystania w kontekście procesów biznesowych, a także zarządzania remontami, przeglądami oraz zapasami części zamiennych. Popularyzacji rozwiązań tej klasy sprzyjać ma także wzrost możliwości urządzeń przenośnych.

Na potrzeby zestawienia eksperci firmy ARC Advisory Group przeanalizowali m.in. udział poszczególnych dostawców rozwiązań wspierających zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa w 18 branżach. Firmę IFS uznano za największego dostawcę systemów wspierających zarządzanie majątkiem w sektorze lotnictwa i obrony. W rankingu ARC Advisory Group szwedzka firma zajęła również drugą pozycję pod względem udziału w rynku rozwiązań klasy EAM dla branży naftowej i gazowej oraz trzecią - w sektorze energetyki wytwórczej.


TOP 200