Rynek sieci komputerowych: chaos czy rozsądek?

Przez ostatnie 18 miesięcy zanotowano blisko tuzin fuzji firm przemysłu sieci komputerowych. Wszystkie one wynikały z potrzeby przełomu w technologiach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzysieciowej. Fuzja AT&T i McCaw Cellular Communications oraz próba połączenia Bell Atlantic i Tele-Communications są tego najlepszym przykładem. Połączyły się także: Cisco z Crescendo, Bytex z Network Systems, Chipcom z David Systems oraz 3Com z Synernetics.

Przez ostatnie 18 miesięcy zanotowano blisko tuzin fuzji firm przemysłu sieci komputerowych. Wszystkie one wynikały z potrzeby przełomu w technologiach ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzysieciowej. Fuzja AT&T i McCaw Cellular Communications oraz próba połączenia Bell Atlantic i Tele-Communications są tego najlepszym przykładem. Połączyły się także: Cisco z Crescendo, Bytex z Network Systems, Chipcom z David Systems oraz 3Com z Synernetics.

Masowe przegrupowanie sił na rynku spowodowane jest coraz szybszym rozwojem technologii przesyłania głosu, wizji, danych oraz obrazów po tej samej sieci. Nadciągający mariaż SynOptics z Wellfleet jasno obrazuje ten trend. To wszystko wskazuje na potrzebę opracowania nowego produktu opartego o technologię szybkich układów oraz architekturę przystosowaną do standardów sieciowych. Produkt ten miałby spełnić oczekiwania klientów dotyczące szybszego, bardziej elastycznego oraz łatwiejszego w użyciu dostępu do sieci.

Chaos czy nowa strategia?

Niedoświadczonemu obserwatorowi wszystkie te działania mogą wydawać się zmierzaniem do chaosu. Dokładniejsza analiza pokazuje jednak, że w tym szaleństwie jest metoda. Wymagania nowych użytkowników i konwergencja technologii zadecydują o przyszłości rynku.

W tym roku obroty na tzw. rynku międzysieciowym (koncentratory i routery) przekroczyły 4 mln USD, co dowodzi, że technologia klient/serwer wypłynęła na otwarte wody. W dodatku, obroty firm wytwarzających produkty dla LAN prawdopodobnie przekroczą w tym roku 13 mld USD.

Przemysł produktów międzysieciowych stał się strategiczną częścią rynku i wymaga partnerów strategicznych ze strony przemysłu sieciowego, mogących wnieść doświadczenie, technologię i konieczne środki do budowy globalnych sieci.

Oczekiwania klientów

Podstawowe oczekiwania klientów przemysłu sieciowego to:

- lepsze systemy sieciowe, rozwiązujące złożone problemy biznesowe oraz współpracujące z większą liczbą aplikacji

- połączenie z nowymi, szybkimi technologiami, takimi jak np. tryb przesyłania asynchronicznego ATM, umożliwiającego komunikację multimedialną czy sieć komutowana Ethernet

- ochrona inwestycji dla multimedialnego użytkowania sieci oraz starszych protokołów takich jak Ethernet, SNA i DECnet

- możliwości obniżenia kosztów eksploatacji.

Wszystko to użytkownicy chcieliby otrzymać za niższą cenę, z lepszą wydajnością i bez konieczności uwikłania się w systemy dedykowane.

Co na to producenci?

Odpowiedzią na potrzeby klientów jest rozwój i współdziałanie nowych, szybszych technologii sieciowych, a w szczególności: ATM, sieci lokalnych i systemów komutowania łączy transmisji danych oraz szybkiego, wirtualnego wyboru trasy za pomocą pojedynczego routera. Każda z tych technologii może rozwiązać pojedynczy problem, ale żadna z nich nie rozwiązuje wszystkich. Do tego celu należałoby skupić w jednym ręku wiele technik, a następnie przetworzyć je w jeden sprawnie działający system sieciowy o rozsądnej cenie. Nakazem chwili jest wykonanie ekspertyz dotyczących problemów cząstkowych i próba ogarnięcia całości. Tendencja do połączeń przedsiębiorstw powinna przyspieszyć te procesy i zapewnić wprowadzenie nowej generacji komutowanych połączeń międzysieciowych.

Największy zysk odbiorcom technologii sieciowych przyniesie prawdopodobnie, wzmiankowana już, fuzja SynOptics z Wellfleet - mająca wdrożyć nowy system routingu, komutacji oraz koncentracji w jednorodnym systemie opartym o standardy sieciowe.

Gdy analizuje się potrzeby klientów, wówczas przyczyny fuzji firm na rynku sieciowym stają się dla nas zrozumiałe. To nie chaotyczne posunięcia, ale przemyślana, dalekowzroczna strategia rozwojowa.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200