Rynek pracownika

W 2006 r. wzrost wynagrodzeń w Polsce był powszechny i w niektórych branżach sięgnął 20% - dowodzą wyniki 10. edycji badania TCM przeprowadzonego przez Hewitt Associates.

Firma doradztwa strategicznego Hewitt Associates zakończyła 10. edycję polskiej Bazy Danych Wynagrodzeń Całkowitych "TCM 2007". W badaniu uczestniczyło 146 firm z całej Polski, reprezentujących 17 branży. Według badania Hewitt, średnioroczne podwyżki wynagrodzeń w latach 2004 - 2005 wyniosły ok. 4-5%. W roku 2006 średnioroczny wzrost wynagrodzeń wyniósł 6-8%, a na niektórych stanowiskach w branży produkcyjnej nawet 20%. TCM 2007 pokazuje również, że świadczenia, które w poprzednich latach były bardzo atrakcyjne, obecnie stają się normą. Dziś samochód służbowy, telefon komórkowy czy opieka medyczna są standardem dla wyższych rangą menadżerów.

"Rynek pracy staje się rynkiem pracownika. Wiedza o praktykach rynkowych w zakresie wynagrodzeń staje się więc kluczowym czynnikiem w zarządzaniu firmą. Chcąc pozyskać i utrzymać dobrego pracownika, należy go właściwie wynagradzać" - powiedział Tomasz Dziekanowski, kierownik projektu Badanie Wynagrodzeń Całkowitych. "Rosnące płace są efektem dobrych wyników osiąganych przez spółki, a równocześnie skutkiem walki firm o pracownika" - dodaje Arkadiusz Maciejewski, menedżer Działu Wynagrodzeń i Analiz Hewitt w Polsce.

Badanie wskazuje, że pracodawcy chcą płacić pracownikom więcej, ale oczekują w zamian wysokiej wydajności. Stąd 63% uczestników badania TCM wiąże składniki wynagrodzenia z wynikami pracy.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200