Rynek IT w Polsce wart 20 mld zł

Według raportu firmy analitycznej PMR, wartość polskiego rynku IT wzrosła w ub. roku o 12,4%, do 19,8 mld zł.

Nasz rynek IT rósł w tempie dwucyfrowym czwarty rok z rzędu. Menadżerowie 200 ankietowanych przez PMR polskich firm informatycznych uważają, że sytuacja w branży IT jest stabilna a prognozy na kolejne lata są dobre. Według szacunków firmy analitycznej PMR, zamieszczonych w raporcie "Rynek IT w Polsce 2007-2010", w 2006 r. wartość polskiego rynku informatycznego mierzona w złotówkach wzrosła o 12,4%, do 19,8 mld zł. W efekcie uczestnicy rynku, chociaż cały czas podkreślają znaczenie ewentualnych kontraktów ze strony administracji publicznej, poświęcają też więcej uwagi innym grupom klientów - głównie sektorowi MŚP.

Rynek IT w Polsce wart 20 mld zł

Rozwój polskiego rynku IT 2003- 2007; źródło: PMR

Sytuacja na polskim rynku IT w 2006 r. została oceniona przez 83% ankietowanych pozytywnie, przy czym 36% respondentów twierdziło, że był on dla ich firmy bardzo dobry. Rok 2006 był oceniany nieznacznie lepiej niż rok 2005 i identycznie jak rok 2004. Na przykład rok 2005 jako dobry oceniło ogółem 81% w tym 30% - jako bardzo dobry. Prognozy na kolejne lata są optymistyczne. Zdecydowana większość - aż 96% respondentów -przewiduje, że wartość polskiego rynku IT w roku 2007 wzrośnie. Podobne prognozy stawia się w odniesieniu do roku 2008. Badane firmy spodziewają się nawet wyraźnego przyspieszenia rozwoju rynku IT, średnia prognozowana dynamika na lata 2007-2008 to 15%.

Zobacz również:

  • Globalne IT - ostrożnie, ale do przodu
  • Wyjaśniamy dlaczego Apple dominuje w sprzedaży komputerów

Zdaniem przedstawicieli badanych firm IT, największe znaczenie dla rozwoju sektora IT ma wykorzystanie funduszy UE przez polskie firmy oraz poprawa sytuacji gospodarczej w Polsce (po 44% wskazań). Podobne oceny ferowano w badaniu ubiegłorocznym, przy czym odsetek odpowiedzi wskazujących wykorzystanie funduszy unijnych jako główną szansę rozwoju wzrósł o 10 punktów proc., a odsetek wskazujących za taki czynnik poprawę sytuacji gospodarczej Polski - o 6 punktów proc. Rozwój rynku wiążą także w większym stopniu z rozwojem technologii i wejściem na rynek zagranicznych inwestorów (odpowiednio 8 i 6 punktów proc. więcej niż przed rokiem).

Rynek IT w Polsce wart 20 mld zł

Największe szanse polskiego rynku IT wg jego uczestników; źródło: PMR

W zdecydowanie mniejszym stopniu pokładają nadzieje we wzroście konkurencji i eksportu IT (po 9 punktów proc. mniej wskazań), a w ogóle zaprzestali wiązać je ze zmianami w prawie podatkowym (16% w badaniu z roku 2006), potrzebą dostosowania polskich firm do unijnych przepisów (14% w badaniu w 2006 .), czy poprawą sytuacji politycznej (7%). Pojawiły się natomiast nowe uwarunkowania, które zdaniem ankietowanych wpłyną na obraz rynku: firmy zaczęły inwestować (18%) i przyznano nam współorganizację mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 r.

W badaniu zapytano także o perspektywy outsourcingu usług IT; ponad 80% ankietowanych firm spodziewa się, że zainteresowanie tego typu usługami w Polsce w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie, w tym 20% uważa że bardzo wzrośnie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200