Ryczałtowy ISDN w Netii

Operator wprowadza kolejną usługę ryczałtu internetowego. Będą mogli z niej korzystać abonenci Netii posiadający linię ISDN Duo.

Netia wprowadza kolejną usługę ryczałtu internetowego. Będą mogli z niej korzystać abonenci operatora posiadający linię ISDN Duo. Miesięczna opłata za 100 godzin połączenia z siecią wynosi 128 zł brutto. W ramach oferowanej przez Netię nocnej taryfy (Internet nocą), koszt połączeń bez limitu czasu, wynosi 75 zł brutto. Ryczałtowe połączenia internetowe rozliczane są z dokładnością do jednej minuty.

Po wykorzystaniu ryczałtu połączenia rozliczane są zgodnie ze stawkami "Taryfy Wszechstronnej".

Zobacz również: