Ryczałt za ISDN w TP SA

Od października TP SA oferuje zryczałtowany koszt - 60 zł miesięcznie za stały dostęp do Internetu dla użytkowników korzystających z linii telefonicznej ISDN.

Od października Telekomunikacja Polska oferuje zryczałtowany koszt - 60 zł miesięcznie za stały dostęp do Internetu dla użytkowników korzystających z linii telefonicznej ISDN.

Oferta przewiduje, że na jeden dostęp usługi OCTOPUS S (2B+D) przysługuje w miesiącu jeden pakiet 30 godzin, jednak w przypadku łączenia się z Internetem jednocześnie przez 2 kanały B (128 kb/s), połączenie na każdym z kanałów traktowane jest osobno, a pakiet 30 godzin jest sumą czasów połączeń z obu kanałów w danym miesiącu.

Zobacz również:

  • Inicjatywa Pangea pomoże walczyć z cyfrowym wykluczeniem
  • Facebook stanie się firmą „metaverse”
  • Kod źródłowy WWW sprzedany

TP SA jako na zaletę ryczałtu, wskazuje sposób naliczania impulsów taryfikacyjnych na tych samych warunkach przez całą dobę z dokładnością do jednej sekundy.

Optymalizację kosztów połączeń z Internetem umożliwia moduł FRITZ!web z oprogramowaniem FRITZ! - dołączany do każdej karty ISDN z rodziny FRITZ!Card. Ich dystrybutorem w Polsce jest Asterix The ISDN Company.


TOP 200