Rutery SOHO bezpieczne i łatwe w obsłudze

HomePortal 1000

Rutery SOHO bezpieczne i łatwe w obsłudze

Jeśli chodzi o oprogramowanie i konstrukcję, to najbardziej przyjaznym użytkownikowi produktem jest ruter/modem DSL noszący nazwę HomePortal 1000 (produkowany przez 2Wire), o zgrabnej wolno stojącej konstrukcji.

Pomoc elektroniczna dołączona do produktu koncentruje się na tym, jak urządzenie można dołączyć do sieci domowej, wykorzystując Ethernet, Universal Serial Bus i 802.11b. W pomocy nie ma niestety za wiele informacji dotyczących połączenia DSL i zabezpieczeń.

Wewnętrzny serwer DHCP rozdziela adresy IP w zakresie 172.16.x.x. Adresy takie nie poddają się operacji trasowanie (przez Internet), chociaż dostawcy używają normalnie zakresów 10.0.0.0 lub 192.168.x.x. Takie adresowanie nie wejdzie prawdopodobnie w konflikt z adresowaniem zastosowanym w istniejącej już sieci.

Wykorzystując opcję HomePortal urządzenie załadowało oprogramowanie klienckie do pamięci wielu systemów, które mogą wtedy współużytkować ruter/modem. Ekrany służące do zarządzania użytkownikami i samym urządzeniem są dobrze zaprojektowane, z przyciskami, paskami z zadaniami oraz kontekstowym menu.

Urządzenie nie zmusza użytkownika do stosowania na początku domyślnego hasła i nie oferuje zbyt wielu opcji konfigurujących zaporę. Firma 2Wire oferuje podstawowy zestaw filtrów, które będą używane przez zaporę (ruch przychodzący i wychodzący). Brak tu jednak opcji pozwalających kontrolować porty. Ruch przychodzący jest filtrowany zgodnie z algorytmami wybranymi przez producenta i użytkownik musi im zaufać, ponieważ nie może ich zmienić. Na stronie HomePortal znajduje się łącze, po kliknięciu którego można szybko i automatycznie uaktualnić oprogramowanie zarządzające urządzeniem.

2Wire HomePortal 1000

Producent: 2Wire (http://www.2wire.com)

Cena testowanego urządzenia: 200 USD

Zalety: stylowa konstrukcja, kompletny pakiet pozwalający szybko zainstalować urządzenie, możliwość skorzystania ze wstępnie skonfigurowanych profili.

Wady: brak opcji wymuszającej stosowanie hasła, ubogi zestaw parametrów konfigurujących zaporę.

Cisco 827

Urządzenie jest dostarczane z pokolorowanymi złączami i kablami. CD-ROM zatytułowany Fast Step zawiera interfejs webowy, który pozwala szybko zainstalować i skonfigurować ruter.

Jeśli chodzi o zarządzanie, użytkownicy mają dostęp (przez przeglądarkę) do wszystkich ustawień oferowanych przez system operacyjny Cisco IOS, jednak wiele z nich można zmienić, gdy zna się dobrze funkcje wpisywane zwykle z klawiatury (w wierszu poleceń). Zdalni użytkownicy mogą w ten sposób konfigurować podstawowe parametry, a administrator znający system operacyjny Cisco IOS może w razie potrzeby zmieniać zaawansowane ustawienia.

Cisco 827 oferuje wiele przydatnych opcji, ale trzeba wiedzieć, jak z nich skorzystać. Aby skontrolować, które pakiety podlegają kontroli stateful inspection, użytkownik musi najpierw przeczytać dokładnie całą dokumentację PDF.

Cisco 827

Producent: Cisco (http://www.cisco.com/warp/public/cc/pd/rt/800/)

Cena testowanego produktu: 650 USD

Zalety: kompletny pakiet pozwalający szybko zainstalować urządzenie, interfejs webowy pozwalający przeglądać informacje o ruterze.

Wady: przy wprowadzaniu zmian wymagana jest znajomość poleceń wpisywanych w wierszu poleceń, trudny dostęp do poszczególnych ustawień konfigurujących zabezpieczenia.

CellPipe 50

Urządzenie Lucenta zawiera szeregowy adapter 9 na 25 pinów, ale samego kabla szeregowego, bez którego trudno się obejść, nie ma w zestawie. Główne okno konfigurowania jest trochę archaiczne i zawiera rozwiązania stosowane w dawno już nie produkowanym ruterze Ascend ISDN. I tak klawisz Control-n przesuwa kursor wewnątrz okna VT100 z jednego elementu na drugi element. Dostawcy urządzenia stosują tu najczęściej oprogramowanie Turn-up, które konfiguruje sprzęt automatycznie.

Konfigurowanie zapory odbywa się, na szczęcie, nie przy użyciu przestarzałej już technologii VT100, ale z pomocą aplikacji noszącej nazwę SecureConnect Manager. Narzędzie to trzeba najpierw opanować (jest to dość skomplikowane), ale oferuje komplet opcji używanych do konfigurowania zabezpieczeń. Użytkownik może zapisywać wiele różnych konfiguracji zabezpieczeń, a posługując się stacją roboczą Windows może je używać, modyfikować lub usuwać.

Lucent CellPipe 50

Producent: Lucent (http://www.lucent.com)

Cena testowanego produktu: 750 USD

Zalety: konfigurowanie zapory w trybie "wskaż i kliknij", możliwość zdefiniowania i zapisania do trzech konfiguracji rutera.

Wady: nie dostrzeżono.


TOP 200