Ruszyły europejskie konsultacje dotyczące usług cyfrowych

Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że Unia Europejska rozpoczęła publiczne konsultacje mające na celu opracowanie aktu prawnego regulującego kwestie usług cyfrowych. Zachęca też wszystkie zainteresowane tym tematem podmioty do wzięcia w nich udziału.

Konsultacje rozpoczęły się na początku tego tygodnia i zgodnie z przyjętym harmonogramem powinny zakończyć się 8-go września tego roku. Aby wziąć w nich udział wystarczy wejść na tę stronę Komisji Europejskiej.

Akt prawny o usługach cyfrowych ma postać pakietu wymieniającego działania zapowiedziane w opracowanym przez Komisję Europejską komunikacie „Kształtowanie cyfrowej przyszłości Europy". Celem publicznych konsultacji jest zebranie opinii, które mają pomóc Komisji Europejskiej w przygotowaniu przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie usług cyfrowych we wszystkich krajach będących członkami Unii Europejskiej.

Zobacz również:

  • Odwołanie Google oddalone
  • Wysoka pozycja Polski w rankingu Open Data Maturity 2022

Jak czytamy w komunikacie, konsultacje dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo w internecie, wolność słowa, sprawiedliwość i równe szanse w gospodarce cyfrowej. Marek Zagórski (minister cyfryzacji) przypomina, że z inicjatywy Ministerstwa Cyfryzacji przygotowane zostało wspólne stanowisko państw należących do grupy D9+, do której oprócz Polski należą Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Irlandia, Luksemburg i Szwecja.

Konsultacje obejmują dwa główne kierunki prac. Pierwszy z nich to rewizja dyrektywy o handlu elektronicznym, która stanowi fundament dla funkcjonowania usług cyfrowych w UE.

Drugim elementem konsultacji jest kwestia zapewnienia równych szans na europejskich rynkach cyfrowych – mając na uwadze dominację na rynku kilku dużych platform internetowych.

W ramach konsultacji publicznych pojawiają się także pytania dotyczące kwestii, które dotykają działalności platform internetowych, ale nie będą najprawdopodobniej dotyczyły dwóch wspomnianych wyżej inicjatyw legislacyjnych. Chodzi tutaj o część pytań dotyczących osób świadczących usługi pracy za pośrednictwem platform internetowych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200