Ruszyło centrum Telii

Telia IC uruchomiła 9 kwietnia centrum kolokacyjne zbudowane kosztem kilkunastu mln zł. Warszawa zyskała jednocześnie status jednego z głównych węzłów należącej do operatora sieci Viking.

Warszawa zyskała status jednego z głównych węzłów sieci Viking, której operatorem jest Telia IC. W połączeniu z wcześniejszym zamknięciem „ringu” Warszawa - Praga - Berlin oznacza to możliwość zaoferowania klientom firmy pełnej redundancji i większej przepływności sieci. Działalność rozpoczęło także centrum kolokacyjne, które według słów prezesa polskiego oddziału firmy, Adama Sawickiego, stanowić będzie dodatek do podstawowego biznesu, czyli sprzedaży przepustowości operatorom. "Kolokacja stanowić będzie wartość dodaną do usług oferowanych operatorom. Zamierzamy kierować się polityka otwartości, naszym klientom chcemy umożliwić doprowadzanie do centrum łączy także od innych usługodawców" - powiedział Adam Sawicki. Według przedstawicieli Telii IC, koszt powstania centrum stanowił około 20 - 25% całej sumy inwestycji poniesionych na rozbudowę infrastruktury firmy w Polsce, która obecnie zamyka się kwotą około 100 mln zł.

Telia IC świadczy usługi transmisji w sieci Viking tylko operatorom. "Dzięki temu operatorzy nie postrzegają nas jako konkurencji w dostarczaniu usług dla użytkowników końcowych. Udaje nam się współpracować dzięki temu z ok. 90% operatorów telekomunikacyjnych w Polsce" - mówił Adam Sawicki. Z drugiej strony nieangażowanie się w sprzedaż do klienta korporacyjnego umożliwia m.in. utrzymanie niedużego poziomu zatrudnienia - w całej Telii IC pracuje 800 osób, w tym w Polsce - 40. Mniejsze koszty działalności sprawiły ponadto, że spółka jako jedna z nielicznych firm oferujących transmisję danych nie jest zadłużona. W tym modelu Telia IC udostępnia na przykład wprowadzoną pod koniec ub. roku usługę dystrybucji IP-VPN, którą operatorzy odsprzedają pod własną marką. Po uwolnieniu rynku telekomunikacyjnego na początku 2003 roku Telia chce zaangażować się w świadczenie usług przesyłu głosu.

Zobacz również:

Telia IC jest w 100% spółka zależną Telii AB i jedyną spółka globalną grupy. Każdy z oddziałów prowadzi niezależną politykę inwestycyjną. Polski oddział ma największy udział w rynku krajowym spośród oddziałów Telii w Europie Środkowej, w zakresie transmisji jest on szacowany na 30%. W związku z tym stanowi ośrodek rozbudowy sieci Viking w regionie, w przyszłości zasięg sieci ma być rozciągnięty na m.in. Ukrainę i Rosję. Poprzez infrastrukturę w Rosji połączenie z Europą mają zyskać z kolei azjatyckie spółki Telii IC. Globalna sieć Viking liczy obecnie ok. 40 tys. km.


TOP 200