Ruszyła integracja

Przedstawiciele Optimus SA twierdzą, że 1998 rok był przełomowy dla pionu systemów.

Przedstawiciele Optimus SA twierdzą, że 1998 rok był przełomowy dla pionu systemów.

Pion systemów Optimus SA z Nowego Sącza podpisał w tym roku pierwsze duże kontrakty. Dotyczyły one głównie administracji (Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa) i bankowości (Bank Gospodarki Żywnościowej, Giełda Towarowa we Wrocławiu). Sektorowi bankowemu Optimus oferuje systemy typu home banking, hurtownie danych i tzw. call center.

Przemysł w przyszłym roku

"Do wejścia na rynek przedsiębiorstw przemysłowych dopiero się przygotowujemy. Będziemy oferować dwa systemy: Baan i BPSC" - twierdzi Adam Półgrabia, od końca listopada br. dyrektor generalny ds. systemów w Optimus SA. W tym roku, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie zostanie podpisana żadna umowa na wdrożenie systemu Baana. "Nie możemy jeszcze porównywać się z takimi integratorami, jak Prokom czy Softbank. Mamy zbyt małe doświadczenie" - przyznaje Adam Półgrabia.

Obroty pionu systemów osiągną w tym roku wartość 90 mln zł (44,5 mln zł rok wcześniej). W przyszłym roku, według wstępnych założeń, wzrost przychodów z integracji wyniesie 80-100%. Nadal jednak usługi mają niewielki udział w obrotach spółki. W I półroczu tego roku stanowiły jedynie ok. 7% całkowitych przychodów (ok. 4% w 1997 r.). Większość przychodów pochodzi nadal ze sprzedaży towarów (93%).

Trzy nogi

Po sprzedaniu udziałów w Optimus Telmedia Netii Telekom SA, kierownictwo Optimusa postanowiło skoncentrować się na trzech podstawowych kierunkach rozwoju: produkcji komputerów, Internecie i multimediach oraz integracji. Do końca lutego 1999 r. zarząd nowosądeckiej firmy ma przygotować trzyletni plan finansowy dla całej Grupy.

Na razie niewiele dzieje się w Optimus-Lockheed Martin, spółce, którą w sierpniu br. założyły Optimus SA i amerykański Lockheed Martin. Firma ma się zajmować dostarczaniem rozwiązań dla administracji i wojska. "Nie spodziewamy się podpisania umowy w ciągu najbliższego roku" - stwierdza Adam Półgrabia.

Optimus podał skonsolidowane wyniki za I półrocze 1998 r. Przychody firmy wyniosły 293 mln zł (w całym 1997 r. - 581 mln zł), zysk netto 29 mln zł (przed rokiem - 1 mln zł).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200