Ruszyła aukcja na rezerwacje częstotliwości 5G

Urząd Komunikacji Elektronicznej ogłosił początek aukcji na wykorzystanie częstotliwości umożliwiających budowanie sieci 5G, realizując w ten sposób przyjętą wcześniej strategię rozwoju tej technologii w latach 2017-2021.

Aukcja umożliwi rozwój w Polsce sieci o wysokiej przepustowości, wykorzystujących w szczególności technologię 5G i obejmie 4 ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz. Każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna przez najbliższe piętnaście lat (dokładnie do 30 czerwca 2035 roku).

W aukcji będą mogły wziąć udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł.

Zobacz również:

Warunki aukcji pozwalają uzyskać wystarczająco duży, ciągły blok widma na potrzeby świadczenia nowoczesnych bezprzewodowych usług szerokopasmowych i zobowiązują do wykorzystywania go zgodnie z zapisami decyzji harmonizacyjnej Komisji (UE) 2019/235.

Na zwycięzców aukcji nałożone zostaną zobowiązania do rozwoju sieci, w ramach których każdy operator będzie zobligowany do uruchomienia minimum 700 stacji bazowych wykorzystujących przydzielone częstotliwości do końca 2025 r. W wyniku realizacji zobowiązań w Polsce uruchomionych zostanie co najmniej 2800 stacji bazowych.

Ogłoszenie aukcji realizuje obowiązek zreorganizowania i umożliwienia użytkowania wystarczająco dużych bloków z pasma 3,6 GHz do końca 2020 roku dla ułatwienia realizacji sieci 5G nałożony na państwa członkowskie w Europejskim Kodeksie Łączności Elektronicznej (art. 54 w zw. z motywem 135 EKŁE).

Określone w ramach aukcji zobowiązania pokryciowe, stosownie do pojemnościowego charakteru zakresu 3480-3800 MHz, dają impuls do realizacji celów stawianych przez Komisję Europejską, to jest komercyjnego uruchomienia sieci 5G w co najmniej jednym dużym mieście na koniec 2020 roku oraz zapewnienia dostępu do sieci 5G na wszystkich obszarach miejskich na koniec roku 2025.

Źródło: UKE


TOP 200