Ruszył przetarg "na czwartego"

URTiP ogłosił przetarg na wolne częstotliwości UMTS i GSM. Oferty przyjmowane będą do 12 kwietnia. Prezes Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty uwzględnił tylko część uwag do warunków przygotowanego przetargu, jakie zgłaszały zainteresowane strony.

Najwięcej emocji wśród zainteresowanych podmiotów budzi tzw. roaming krajowy, która umożliwiłby nowym operatorom korzystanie z sieci już działających na rynku firm. Netia zgłosiła postulat aby URTiP w przyspieszonym trybie nałożył na operatorów taki obowiązek.

"Prezes URTiP nie może wydać decyzji zobowiązujących operatorów telekomunikacyjnych do roamingu krajowego bez przeprowadzenia odpowiedniej procedury wynikającej z ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów wykonawczych do niej" - utrzymuje URTiP. Najpierw trzeba bowiem ocenić konkurencyjność rynku i wyznaczyć podmiot o znaczącej pozycji.

Zobacz również:

  • Pentagon rozpisał nowy przetarg na zbudowanie chmurowego systemu IT
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200