Rusza siódma edycja konkursu im. Witolda Lipskiego

Po raz siódmy rusza konkurs dla młodych naukowców, którzy mają udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki i nie więcej niż 30 lat. Zwycięzca konkursu otrzyma 10 000 zł ufundowane przez firmę Sage.

Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych, doktorantów i studentów szkół wyższych lub innych instytucji, zarówno państwowych jak i prywatnych, prowadzących badania naukowe w dziedzinie informatyki. Mogą wziąć w nim udział osoby z udokumentowanym dorobkiem naukowym z zakresu informatyki, które nie przekroczyły trzydziestego roku życia. "Aktywność w pracy badawczej oraz twórcze podejście do problemów informatycznych to główne kryteria wyboru laureatów" - mówi prof. Andrzej Tarlecki, przewodniczący Rady Nagrody. Patron nagrody, dr hab. Witold Lipski, - był wybitnym, przedwcześnie zmarłym polskim informatykiem. Stworzył imponujący dorobek naukowy obejmujący kombinatorykę, teorię wyszukiwania informacji oraz geometrię obliczeniową. W każdej z dziedzin wprowadził nowe idee i uzyskał ważne do dziś wyniki, które przyniosły mu światowy rozgłos.

W tym roku w kapitułę konkursu tworzą profesorowie: Paweł Idziak, Jan Madey, Zygmunt Mazur, Leszek Pacholski, Marcin Paprzycki, Andrzej Pelc, Piotr Sankowski, Andrzej Tarlecki (przewodniczący), Władysław M. Turski, Igor Walukiewicz. Aplikacje do tegorocznej edycji konkursu można przysyłać do 18 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi jesienią. W ubiegłym roku nagrodę otrzymał dr Jarosław Byrka pracujący jako adiunkt w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, w Zakładzie Złożoności Obliczeniowej i Analizy Algorytmów. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów tzw. optymalizacji dyskretnej. Stworzony przez niego algorytm będzie użyteczny m.in. przy projektowaniu sieci telekomunikacyjnych.


TOP 200