Rusza konkurs na innowacyjne aplikacje mobilne

Urząd m. st. Warszawy, Orange, Oracle oraz IQ Partners organizują konkurs na najlepsze aplikacje oparte na synergii wynikającej z połączenia informacji udostępnianych przez miasto z danymi i narzędziami operatora sieci komórkowej.

Organizatorzy konkursu OpenApiHacathon liczą, że dzięki niemu zostaną wyłonione, oparte na nowoczesnych technologiach telekomunikacyjnych, innowacyjne usługi i rozwiązania wykorzystujące potencjał informacji czerpanych z sieci komórkowej oraz danych dostarczanych przez samorząd.

Urząd m. st. Warszawy zapewni twórcom najciekawszych rozwiązań interfejsy programistyczne pozwalające na dostęp do danych na temat transportu miejskiego, w tym rowerów miejskich Veturilo, a także ortofotomapy stolicy. Z kolei firma Orange udostępni narzędzia pozwalające na obsługę typowych usług telefonii komórkowej - m.in. nawiązywanie połączeń czy przesyłanie wiadomości SMS lub MMS. Operator zapewni również dane statystyczne na temat poszczególnych elementów sieci. Orange nieodpłatnie udostępni również środowisko Open Middleware 2.0.

Z kolei rolą IQ Partners będzie ocena potencjału biznesowego oraz wsparcie najbardziej perspektywicznych projektów. "Po tej inicjatywie spodziewamy się bardzo wielu ciekawych pomysłów. Przyjmując rolę pewnego rodzaju asystenta, zmierzymy wybór jury pod kątem potencjału biznesowego, być może ukierunkujemy twórców ciekawych projektów na drogę do ich komercjalizacji" - podkreśla Maciej Hazubski, prezes IQ Partners. Według niego konkurs jest też doskonałym sposobem na zaktywizowanie społeczności deweloperów Java.

Koncern Oracle zapewni uczestnikom konkursu m.in. dostęp do własnych technologii oraz wsparcie merytoryczne. "Operator telekomunikacyjny dysponuje danymi na temat ruchów ludności, które są potrzebne choćby do planowania rozwoju infrastruktury. Takie zanonimizowane i zagregowane dane mogą być jednak bardzo przydatne w wielu innych dziedzinach: w turystyce, transporcie czy rozrywce. W ramach inicjatywy chcemy skomercjalizować takie pomysły" - mówi Tomasz Tomaszewski, dyrektor Działu Oracle Communications. Według niego kluczowy jest fakt, że odpowiednio zdefiniowany model współpracy i stworzony na jej bazie ekosystem rozwiązań może przynosić korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. "Inicjatywa ma być przykładem partnerstwa między światem biznesu i lokalnej władzy. Jesteśmy przekonani, że partnerstwo pozwoli wykreować liczne synergie w tworzeniu innowacji opartych na informacjach" - mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. Podkreśla również, że jest to pierwsza tego typu inicjatywa prowadzona przy zaangażowaniu administracji samorządowej. Niewykluczone, że skala danych udostępnianych przedsiębiorcom będzie systematycznie rozszerzana. "Szukamy zupełnie innowacyjnych, alternatywnych i zaskakujących rozwiązań wykorzystujących nowe zastosowania technologii i informacji. Jest to też szansa na rozwinięcie biznesu w zupełnie nowych obszarach" - dodaje Krzysztof Kozłowski, dyrektor Orange Labs Poland. Przykładem takiego rozwiązania ma być usługa jakdojade.pl.

Zwycięzca otrzyma pomoc w komercjalizacji projektu, wsparcie merytoryczne i biznesowe, a także środki z sięgającej 0,5 mln zł puli funduszu IQ Partners. Autorom najciekawszych rozwiązań IQ Partners zaoferuje też doradztwo biznesowe. Twórcy wyróżnionych projektów uzyskają również wsparcie ze strony miejskiego Centrum Przedsiębiorczości. Nagrodą dla zwycięzcy jest też udział we wrześniowej konferencji Oracle Java One.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie openmiddleware.pl. Konkurs ma potrwać ok. miesiąca. W projekcie mogą brać udział niezależni deweloperzy oraz firmy, również z zagranicy.

Chętnych do udziału w konkursie organizatorzy zapraszają 18 kwietnia do siedziby Orange Labs. Wówczas uczestnicy poznają szczegóły dotyczące zasobów informacyjnych udostępnianych na potrzeby najciekawszych projektów. "Myślimy już o kolejnym kroku. Wspólnie z firmą Orange i dwiema innymi organizacjami społecznymi staramy się o grant, który pozwoli zdiagnozować, jakie inne obszary danych, którymi zarządza miasto, mogą być cenne z perspektywy podobnych przedsięwzięć" - dodaje Michał Olszewski.


TOP 200