Ruchy w Ruchu?

Największy polski kolporter przygotowuje się do modernizacji systemów informatycznych. W planach jest wdrożenie aplikacji ERP, systemu analitycznego i rozwiązania e-commerce.

Największy polski kolporter przygotowuje się do modernizacji systemów informatycznych. W planach jest wdrożenie aplikacji ERP, systemu analitycznego i rozwiązania e-commerce.

Przed nowym zarządem Ruch SA stoi zadanie przygotowania firmy do prywatyzacji. Według Marka Czarneckiego, prezesa firmy, kluczową rolę w reorganizacji odegra informatyka. Struktura organizacyjna Ruchu niewiele zmieniła się od czasu, gdy firma miała status monopolisty. Centrali podlega 15 oddziałów, zarządzających ponad 50 zespołami i 70 regionalnymi centrami dystrybucyjnymi. Te ostatnie kierują pracą ok. 30 tys. punktów handlowych.

Skomplikowaną logistykę wspiera wiele różnych systemów. W przypadku finansów jest nim system FKX firmy Prokom Software, działający na platformie HP-UX. Codzienną dystrybucję ok. 1000 tytułów prasy obsługują aplikacje hurtowe i centralny, autorski system obsługi prenumeraty - Nagrez. Dystrybucja tzw. towarów pozaprasowych jest obsługiwana przez 10 systemów, napisanych jeszcze w języku Clipper. Firma ma wprawdzie sieć WAN, ale wymiana danych między systemami w większości przypadków odbywa się w trybie wsadowym.

Najpierw kręgosłup

Priorytetem działu informatyki w Ruchu na najbliższe 2 lata jest wdrożenie systemu ERP. Jego dostawca zostanie wybrany jeszcze w tym roku, prawdopodobnie spośród firm: JD Edwards, Oracle i SAP. Wdrożenie systemu jednak nie będzie się wiązać z natychmiastową reorganizacją firmy. "Nie chcemy przeprowadzać zasadniczych zmian organizacyjnych bez oparcia na spójnym dla całej firmy systemie informatycznym. Pakiet ERP ma być kręgosłupem, na którym oprzemy reorganizację procesów biznesowych" - mówi Rafał Strzelecki, dyrektor Biura Systemów Informatycznych w Ruch SA.

Dostawcom zlecono opracowanie szczegółowego planu projektu wdrożenia i kosztorysu zmian, jakie Ruch przeprowadzi po zakończeniu pierwszego etapu. "Przyszły system ma być platformą do zarządzania zmianami w organizacji, dlatego musi być elastyczny" - podkreśla Rafał Strzelecki. Wolniejsze tempo wprowadzania zmian ma także służyć pracownikom firmy. Będą oni mieli więcej czasu na poznanie nowego oprogramowania i lepsze przygotowanie się do etapu zasadniczych zmian.

Czas nowych projektów

Podwaliny pod przyszłą reorganizację tworzone są już dzisiaj. Biuro Systemów Informatycznych, zatrudniające ok. 120 osób, zmieniło swój cel. Wsparcie techniczne zostało zastąpione przez wspieranie strategicznych celów biznesowych firmy. W Ruchu obecnie jest prowadzonych ponad 20 projektów informatycznych, przygotowujących grunt pod wdrożenie systemu ERP.

W skali firmy ujednolicane są m.in. indeksy towarowe, definicje danych i procedury. Powołano zespół, którego zadaniem jest opracowanie koncepcji przyszłej struktury sieci rozległej na potrzeby systemu ERP. Obecnie Ruch wykorzystuje sieć Polpak-T i technologię Frame Relay. Trwają także przygotowania do wdrożenia hurtowni danych.

Nowa jakość

Ruch zamierza usprawnić działania również za pomocą Internetu. Firma podpisała z Softbank SA umowę na dostawę oprogramowania i sprzętu, opiewającą na kwotę 4,8 mln zł. Dzięki temu być może już na przełomie roku powstanie internetowy system obsługi prenumeraty. W pierwszym etapie oferta internetowa będzie skierowana do ok. 80 tys. klientów instytucjonalnych. W kolejnej fazie powstanie podobny system dla klientów indywidualnych.

"Zaletą systemu internetowego będzie łatwiejsze składanie zamówień na prenumeratę prasy, a także możliwość dowolnej modyfikacji jej zakresu i czasu trwania. Obecne rozwiązania nie są zbyt komfortowe dla klientów" - przyznaje Rafał Strzelecki. System będzie wykonany za pomocą narzędzi Oracle'a, początkowo na Windows NT, docelowo na jednej z platform Unixa.

Witryna Ruchu ma także stać się portalem prasowym, udostępniającym czytelnikom m.in. tematyczne przeglądy prasy. Nie jest to zasadnicza działalność firmy, dlatego z jej struktur zostanie wydzielona niezależna spółka - Ruch Internet. Według nieoficjalnych informacji jej udziałowcami mieliby zostać: Wirtualna Polska i Polsat.


TOP 200