Ruch w Internecie

Zespół Ekspertów, powołany przez Komitet Badań Naukowych w celu wypracowania zasad płatności za Internet w Polsce, postanowił wystąpić do KBN, by ten zainicjował Strategiczny Program Rozwoju Internetu. Jednocześnie przygotowując końcowy raport Zespół Ekspertów uznał, że "propozycje NASK dotyczące cennika, w którym dokonywana jest taryfikacja ruchu, były nietrafne". Małgorzata Kozłowska z KBN stwierdziła jednak, że nie można liczyć na znaczące środki z budżetu państwa na realizację Strategicznego Programu Rozwoju Internetu. Mirosław Fereniec z Ministerstwa Łączności wyraził obawę, że wprowadzenie SPR mogłoby zakłócić naturalne procesy rynkowe. Większość z członków Zespołu podkreślała, że NASK powinien priorytetowo traktować naukę i uczelnie wyższe, jako "strategiczny rynek". Tomasz Hofmokl odmówił ustosunkowania się do problemu ewentualnej prywatyzacji NASK-u, obiecując, że NASK utrzyma swoją przewagę "technologiczną" nad innymi operatorami.

Zespół Ekspertów, powołany przez Komitet Badań Naukowych w celu wypracowania zasad płatności za Internet w Polsce, postanowił wystąpić do KBN, by ten zainicjował Strategiczny Program Rozwoju Internetu. Jednocześnie przygotowując końcowy raport Zespół Ekspertów uznał, że "propozycje NASK dotyczące cennika, w którym dokonywana jest taryfikacja ruchu, były nietrafne". Małgorzata Kozłowska z KBN stwierdziła jednak, że nie można liczyć na znaczące środki z budżetu państwa na realizację Strategicznego Programu Rozwoju Internetu. Mirosław Fereniec z Ministerstwa Łączności wyraził obawę, że wprowadzenie SPR mogłoby zakłócić naturalne procesy rynkowe. Większość z członków Zespołu podkreślała, że NASK powinien priorytetowo traktować naukę i uczelnie wyższe, jako "strategiczny rynek". Tomasz Hofmokl odmówił ustosunkowania się do problemu ewentualnej prywatyzacji NASK-u, obiecując, że NASK utrzyma swoją przewagę "technologiczną" nad innymi operatorami.

Nie jest znany jeszcze przyszły cennik NASK, który zgodnie z zalecaniami zespołu powinien uwzględniać jedynie opłaty za pasmo. Ostateczny rezultat prac zespołu przedstawiony będzie 8 Lutego br.

Peryt bez NASK

Od marca 1996 r. dystrybutor IBM firma Peryt chce świadczyć usługi internetowe. Podstawą działalności operatorskiej ma być koncesja na usługi telekomunikacyjne "w obszarze RP"przyznana firmie Peryt 5 lipca ub.r. i wsparcie merytoryczne koncernu IBM. Przedsięwzięcie ma być w całości finansowane przez firmę Peryt, która jeszcze w tym roku zamierza zainwestować w działalność internetową 1 mln USD.

"Naszym głównym celem jest obsługa polskich firm i instytucji, które za pośrednictwem Perytu będą mogły korzystać z zasobów Open Net, części IBM Global Network" - twierdzi Marek Peryt, organizator przedsięwzięcia.

Obecnie M. Peryt ubiega się o międzynarodową koncesję na działalność telekomunikacyjną. Bez niej lub bez wsparcia posiadacza takiej licencji, którym jest TP S.A., nie będzie mógł korzystać z własnego łącza 128 kbps do Amsterdamu, które zamierza uruchomić w marcu.


TOP 200