Rozwój sieci NMT

NMT MoU - organizacja zrzeszająca operatorów sieci komórkowych pracujących w analogowym standardzie NMT 450 - razem z Digital Interest Group (DIG) opracowała plany przekształcenia NMT w standard cyfrowy. W takim systemie pracuje pierwsza sieć PTK Centertel.

NMT MoU - organizacja zrzeszająca operatorów sieci komórkowych pracujących w analogowym standardzie NMT 450 - razem z Digital Interest Group (DIG) opracowała plany przekształcenia NMT w standard cyfrowy. W takim systemie pracuje pierwsza sieć PTK Centertel.

Wyniki badań zaprezentowano podczas zjazdu NMT MoU, który zakończył się wczoraj (6 października) w Petersburgu. Opierając się na technicznych założeniach budowy cyfrowej sieci NMT, operatorzy zgodzili się, że spełniają je dwa standardy: GSM 400 i CDMA 450.

Członkowie NMT MoU zadeklarowali chęć jak najszybszego zastosowania we własnych sieciach pierwszej z tych technologii. Ma to przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa rozmów i rozszerzenia oferty usług dla abonentów.