Rozwój sektora B2B w Polsce

Arthur Andersen i I-Metria przygotowały raport o elektronicznym handlu w sektorze polskich przedsiębiorstw. Jak utrzymują firmy, jest to pierwsze tak kompleksowe badanie rynku handlu elektronicznego w Polsce w sektorze business-to-business.

Arthur Andersen i I-Metria przygotowały wspólnie raport o stanie polskiego handlu elektronicznego w sektorze przedsiębiorstw. Stanowi on analizę poziomu wykorzystania przez polskie firmy rozwiązań e-commerce (zakup i sprzedaż towarów i usług). Badanie przeprowadzono w dwóch etapach, na ogólnopolskiej próbie 1142 firm zatrudniających pięciu i więcej pracowników. Raport został przygotowany na podstawie badania ankietowego i badania funkcjonalności internetowych serwisów handlowych. To ostatnie zostało przeprowadzone na 125 polskich serwisach B2B. Jedynie 48% z nich umożliwia dokonywanie bezpośrednich transakcji online. Przedmiotem badania było określenie stopnia dostosowania e-serwisów do indywidualnych potrzeb klientów internetowych. Kryterium kwalifikującym firmę jako korzystającą z rozwiązań eHandlu nie był rodzaj towarów lub usług oferowanych czy kupowanych przez sieć, ale częstotliwość transakcji. Wymogiem kwalifikacyjnym było zakupienie w ciągu 2000 r. co najmniej jednego produktu z wykorzystaniem rozwiązań eHandlowych lub korzystanie przez nią z rozwiązań mających służyć obsłudze sprzedaży przez Internet.

Respondentom zadano pytanie - jak rozumieją pojęcie eHandel. Ponad 28% uważa, że jest to wymiana towarów i usług, w której wszystkie etapy przeprowadzane są z wykorzystaniem komputerów i łączy elektronicznych; 24,5% - że przy tej wymianie niezbędne jest wykorzystanie Internetu. 5,4% respondowanych firm jest zdania, że do handlu drogą elektroniczną niezbędne są rynki internetowe, a 4,2% wykorzytałoby do tego telefon i faks.

Zobacz również:

  • Wyższy poziom ochrony danych przekłada się na przychody
  • Wirusy na Androida - popularne i niebezpieczne zagrożenia

Z przeprowadzonego badania wynika, iż 42,8% firm zatrudniających pięciu lub więcej pracowników co najmniej raz w 2000 r. dokonało zakupów w Internecie. 34,5% tej grupy badawczej uczestniczyło w procesie sprzedaży poprzez Internet. Według danych z raportu, ponad 88% badanych firm ma dostęp do Internetu, a ponad 90% wykorzystuje w swojej pracy przynajmniej jeden komputer. 83% firm zajmujących się handlem internetowym umożliwia dokonywanie płatności za pomocą przelewu bankowego, a ponad 62% firm pozwala płacić przy odbiorze gotówką. Firmy dokonują w Internecie zakupu przede wszystkim oprogramowania, sprzętu komputerowego, artykułów i sprzętu biurowego.

W opinii ponad 66% firm, stosowanie przez przedsiębiorstwo rozwiązań eCommerce znacząco podnosi jego wartość rynkową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200