Rozwój rynku usług IT z korzyścią dla dostawców i klientów

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez redakcję Computerworld dowodzą, że największymi beneficjentami coraz lepszej koniunktury na rynku teleinformatycznym będą usługodawcy IT.

Rozwój rynku usług IT z korzyścią dla dostawców i klientów

Polski rynek usług IT

Artykuł został opublikowany w wydaniu Computerworld nr.16 poświęconym analizie polskiego rynku usług IT. Przedstawiono w nim m.in. listę najważniejszych usługodawców działających na lokalnym rynku oraz zestawienie skatalogowanych grup usług.

Kompletną wersję PDF tego wydania można bezpłatnie pobrać tutaj.

Wzrostu bądź wyraźnego wzrostu roli usług w sumie przychodów firm teleinformatycznych spodziewa się aż 70% respondentów, którzy wzięli udział w ankiecie Computerworld „Polski Rynek Usług IT”. Skąd takie przekonanie?

Trendy kształtują usługi

Wspomniane we wstępie predykcje korespondują także z kierunkami, jakie wskazywali ankietowani przy okazji badania poprzedzającego raport Computerworld TOP200. Za trzy najważniejsze trendy w ciągu nadchodzącego roku respondenci uznali kolejno: mobilność (21% wskazań spośród 840 wskazań), cloud computing (20%) oraz bezpieczeństwo (14%). Wymienione tutaj kwestie, zwłaszcza cloud computing, wiążą się ściśle z rozwojem i popularyzacją usługowego modelu IT.

Od pudełek po usługi

Rozwój rynku usług IT z korzyścią dla dostawców i klientów

Klasyczny model działania przedsiębiorstw w zakresie budowania własnej infrastruktury teleinformatycznej, polegający na utrzymywaniu całości sprzętu i aplikacji po stronie firmy, systematycznie ustępuje miejsca modelowi hybrydowemu, który uwzględnia dużą rolę zewnętrznych dostawców IT w funkcjonowaniu firmowej architektury IT. Zmiana ta sprzyja optymalizacji kosztów i redukcji koniecznych do niedawna inwestycji, których TCO (total cost of ownership) uniemożliwiał korzystanie z dobrodziejstw nowoczesnych systemów znacznej części małych i średnich przedsiębiorstw.

Jak widać na wykresie 2, nieco ponad połowa ankietowanych (55%) wskazała, że ich klientami są przede wszystkim duże firmy i korporacje. Zarazem firmy tej wielkości odpowiadają za ponad 2/3 pochodzących z usług IT przychodów respondentów. Wynikający z powyższego potencjał wzrostu po stronie firm z sektora MSP koresponduje z obserwacjami omawianymi podczas tegorocznej debaty towarzyszącej premierze raportu Computerworld TOP200.

Beneficjenci usługowego modelu IT

W odniesieniu do sektora małych i średnich przedsiębiorstw uczestnicy panelu wskazywali, że coraz śmielej inwestują one w rozwiązania teleinformatyczne, widząc w nich możliwość optymalizacji kosztowej swej działalności. Inwestycje te tłumaczono zmianami pokoleniowymi zachodzącymi w firmach zakładanych u progu transformacji ustrojowej, podkreślając zarazem skłonność do inwestowania w obszarach core businessu, co odróżnia MSP od pilnie strzegących swych danych dużych firm i korporacji.

Rozwój rynku usług IT z korzyścią dla dostawców i klientów

Szybko rozwijający się wachlarz i rosnąca jakość usług IT oferowanych w modelu chmurowym oraz outsourcing IT pozwalają przypuszczać, że z perspektywy dostawców rola usług będzie rosła, a nadawać tempo ich rozwojowi będą w szczególności małe i średnie firmy, dla których usługowy model IT to szansa na wykorzystanie dobrodziejstw technologii dostępnych do niedawna jedynie dla dużych i zasobnych organizacji. Te ostatnie z kolei widzą potencjalne korzyści biznesowe z wynoszenia poza firmowe struktury powtarzalnych i niezwiązanych z wrażliwymi danymi elementów architektury IT.


TOP 200