Rozwój na dwa fronty

Jeszcze w br. na rynek trafi Orcas, nowa wersja Microsoft Visual Studio. Rok później programiści będą mogli korzystaćz jej następnej edycji - Rosario.

Jeszcze w br. na rynek trafi Orcas, nowa wersja Microsoft Visual Studio. Rok później programiści będą mogli korzystaćz jej następnej edycji - Rosario.

Zapowiedź wprowadzenia na rynek do końca 2008 r. dwóch kolejnych wersji platformy programistycznej Visual Studio padła z ust Prashanta Sridharana, odpowiedzialnego w Microsoft za Visual Studio podczas odbywającej się niedawno konferencji VSLive w San Francisco. Podczas prac nad Rosario firma położyła nacisk na zarządzanie całym cyklem produkcji aplikacji, także w trakcie jej użytkowania. W szczególności prace skoncentrowały się wokół narzędzi do testowania, funkcji zapewniania jakości oraz zaawansowanej analizy kodu. "Prace nad tą edycją skoncentrowały się wokół Team System" - mówił Prashant Sridharan.

Rozwój na dwa fronty

Visual Studio 2005 Team System to portoflio aplikacji klienckich ALM (Application Lifecycle Management). Uzupełnieniem dla nich jest produkt serwerowy - Visual Studio 2005 Team Foundation Server. "Tworzymy narzędzia, które pozwolą osiągnąć maksimum korzyści z pracy poszczególnych członków zespołów projektowych" - zapowiada Microsoft. Firma chce stworzyć narzędzia i włączyć do pracy nad oprogramowaniem także użytkowników końcowych oraz analityków biznesowych. Innymi słowy, Rosario ma zaangażować w cykl produkcji oprogramowania całą organizację. Z pierwszą wersją Rosario społeczność testerów Microsoft będzie mogła zapoznać się najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Zostanie ona udostępniona równocześnie z premierą rynkową Orcas.

Bezpośredni dostęp do danych

Wcześniej, bo już w maju br. będzie można zapoznać się z wersją beta Orcas. Jeszcze w tym miesiącu zostanie natomiast udostępniona wersja Community Technology Preview. Najważniejsze nowości Orcas to m.in. technologia Language INtegrated Query (LINQ) oraz możliwości związane z wykorzystywaniem refaktoringu w Visual Basic, które pozwalają podnosić wydajność pracy programistów. "LINQ ułatwia prace związane z danych i dostępem do danych. Stają się one bliższe samemu programowaniu" - tłumaczy Prashant Sridharan.

LINQ to biblioteka pozwalająca w ujednolicony sposób zadawać zapytania do różnych pojemników z danymi - dokumentów XML, kolekcji, baz danych itp. Mechanizm wykorzystuje koncepcje wyrażeń lambda, metod-rozszerzeń i inferencji typów, de facto stanowi rozszerzenie języka C# i VB.Net. Natomiast edycja Team Foundation Server, która trafi na rynek wraz z Orcas, pozwoli programistom na dołączanie notatek do kodu i udostępnianie ich w obrębie kodu innym członkom zespołu. Uczyni to widocznym, kto edytował czyjąś pracę.

W wersji beta Orcas ma znaleźć się także technologia XML Schema Definition (XSD), która ma ułatwić programistom prace ze schematami XML, oraz narzędzie typu wizard, pozwalające na modelowanie danych z wykorzystaniem EDM (Entity Data Model). Pozwoli ono m.in. na powiązanie obiektów w bazie danych z Windows. Orcas zawierać będzie także narzędzie do projektowania EDM oraz debugger plików XSLT (Exstensible Stylesheets).

Elastyczne aplikacje

Podczas konferencji VSLive ogłoszono również dostępność Visual Studio Tools for Applications, czyli następcy pakietu Visual Basic for Applications (VSTA) dla .Net, który umożliwia dostosowywanie aplikacji do potrzeb użytkowników. Dotychczas z możliwościami VSTA mogli zapoznać się wyłącznie użytkownicy aplikacji Office InfoPath. Teraz będzie można go wykorzystać także do dostosowywania innych aplikacji. VSTA obsługuje zarówno Visual Basic, jak i C#. Dostarcza wszystkich możliwości oferowanych przez .Net , takich jak funkcje bezpieczeństwa oraz Windows Forms.

"Dzięki wykorzystaniu VSTA możliwe jest rozszerzanie aplikacji, np. o funkcje związane z obsługą rachunków, czy podłączaniem do usług Web" - tłumaczą przedstawiciele Microsoftu. Firma jednocześnie zapowiedziała, że wraz z Orcas na rynek trafi wersja 2.0 VSTA. Będzie ona zawierać mechanizm, który pozwala deklarować obiekty w trakcie projektowania oraz technologie WCF (Windows Communication Foundation) i WPF (Windows Presentation Foundation).

Turecki klient

Podczas konferencji VSLive Microsoft poinformował o przejęciu tureckiej firmy produkującej narzędzia programistyczne devBiz Business Solutions. Nie ujawniono wartości transakcji. Zlokalizowana w Istambule spółka oferuje interfejs Web dla Team Foundation Server. Oprogramowanie TeamPlain Web Access for Team System umożliwia łączenie się z Team Foundation Server za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Dotychczas w ofercie Microsoftu brakowało takiego narzędzia.

Na razie Microsoft będzie oferował TeamPlain Web Access for Team System bezpłatnie dla wszystkich użytkowników Team Foundation Server za pośrednictwem witryny internetowej TeamPlain. Oprogramowanie zostanie także dołączone do Microsoft Developer Network (MSDN). Docelowo narzędzie devBiz Business Solutions będzie oferowane jako jedna z aplikacji Power Tools, rozszerzająca możliwości Team Foundation Server.


TOP 200