Rozwój jak w banku

Firma Projekty Bankowe Polsoft z Poznania planuje zwiększyć udział w swoich obrotach przychodów ze sprzedaży usług informatycznych.

Firma Projekty Bankowe Polsoft z Poznania planuje zwiększyć udział w swoich obrotach przychodów ze sprzedaży usług informatycznych.

"Zwiększanie się procentowego udziału usług informatycznych w ogólnej sumie przychodów ze sprzedaży na niekorzyść produkcji oprogramowania to wyraźnie zauważalny trend na rynku producentów systemów bankowych" - mówi Dariusz Maik, prezes firmy Projekty Bankowe Polsoft Sp. z o.o. Przedstawiciele poznańskiej firmy tłumaczą to relatywnie krótkim istnieniem rynku informatycznego w Polsce. Także kierowana przez Dariusza Maika spółka zamierza w najbliższym czasie zwrócić większą uwagę na świadczenie usług. Będzie się to wiązać m.in. z promowaniem i wdrażaniem informatycznych rozwiązań zagranicznych partnerów firmy. Polsoft nie zamierza jednak zmieniać głównej grupy klientów, którymi są instytucje finansowe. Jedna z nich - Wielkopolski Bank Kredytowy SA (WBK) - jest głównym udziałowcem firmy.

Nowe rynki i produkty

Wyjątkiem mają być firmy hand-lowe. Polsoft przygotowuje aplikację wspomagającą działalność dealerów hurtowych. Innym działaniem w rozwoju firmy ma być wejście na rynek produktów do zarządzania majątkiem, na które zgłaszają popyt wszelkiego rodzaju fundusze inwestycyjne. Jednym z nowych produktów jest system dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, przeznaczony do obsługi agentów transferowych i III filaru reformy ubezpieczeń społecznych.

Oprócz tworzenia nowych systemów, Polsoft zamierza rozwijać dotychczas oferowane pakiety, w tym sztandarowy system bankowy Sezam i oprogramowanie do obsługi biur maklerskich - Maestro. Już teraz trwają prace nad przystosowaniem go do nowego systemu wdrażanego obecnie na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

W uścisku z bankiem

Obecne kierownictwo Polsoft rozpoczynało działalność na rynku oprogramowania dla sektora finansowego w 1989 r., tj. w momencie, kiedy przeprowadzono reformę polskiego systemu bankowego. Nie było wtedy wielu produktów dla instytucji finansowych. "Istnienie zaledwie kilku funkcjonujących systemów, nie zintegrowanych i w dużej mierze przestarzałych technologicznie, dawało nam duże pole do działania" - mówi Dariusz Maik.

W roku 1996 Polsoft podpisał umowę z inwestorem strategicznym - Wielkopolskim Bankiem Kredytowym. "Bank ten był dla nas najlepszym partnerem, jako praktycznie jedyna duża instytucja finansowa w regionie poznańskim" - ocenia prezes Polsoftu. WBK objął 51% udziałów w nowej spółce. Bank pozostaje nadal głównym klientem firmy, tworząc ok. 70% jej przychodów.