Rozwój informatyki w b.NRD

Na obszarze b. NRD następuje szybki rozwój informatyki.

Na obszarze b. NRD następuje szybki rozwój informatyki. Obecnie już pięć na każde sześć przedsiębiorstw w nowych landach posiada komputer. Ogółem we wschodnich Niemczech spośród 1.500 przedsiębiorstw , zatrudniających od 100 do 500 pracowników , 84% jest skomputeryzowanych. Takie są wyniki ankiety przeprowadzonej przez berliński tygodnik "Wie Wirtschaft" i firmę Apple Computer GmbH. Z odpowiedzi wynika, że większość uczestników ankiety zamierza w tym roku zakupić sprzęt informatyczny wartości od 40 tys. do 500 tys. DEM (25 tys. do 320 tys. USD). Komputery wykorzystuje się do obliczania wynagrodzeń pracowników, kontroli, w sekretariacie, do zakupu, sprzedaży i spraw personalnych. Poza obsługą komputerową pozostają jeszcze takie dziedziny jak rozwój, przygotowanie pracy i produkcja, a także opracowywanie umów, gospodarka materiałowa i zarządzanie magazynami. Podzielone są, zdania jeśli chodzi o stosunek do używanego sprzętu. 47,5% ankietowanych jest zadowolona z posiadanych komputerów, 6,5% dała wyraz swemu niezadowoleniu z nich, a 46% nie miało na ten temat zdania. Głównym powodem niezadowolenia jest przede wszystkim niemożność wymiany danych z innymi systemami oraz trudności z dostosowaniem oprogramowania do konkretnych potrzeb przedsiębiorstw.


TOP 200