Rozwój Internetu będzie motorem napędowym przemysłu informatycznego.

"Rozwój Internetu zaowocuje postępującą personalizacją więzi firm z ich klientami - i to pomimo bezosobowej natury samej technologii" - stwierdził Craig Barrett, prezes firmy Intel, w czasie swojego wystapienia na dorocznej konferencji CA World w Nowym Orleanie.

"Rozwój Internetu zaowocuje postępującą personalizacją więzi firm z ich klientami - i to pomimo bezosobowej natury samej technologii" - stwierdził Craig Barrett, prezes firmy Intel, w czasie swojego wystapienia na dorocznej konferencji CA World w Nowym Orleanie. Zdaniem Craiga Barretta rozwój Internetu doprowadzi do zwiekszenia dynamiki rozwoju przemysłu informatycznego. Do tej pory zainstalowano jedynie niecałe 4 procent sprzętu, który będzie potrzebny do funkcjonowania Internetu w roku 2005 - uwzględniając jego prognozowane rozmiary. Według firm analitycznych wielkość handlu elektronicznego skierowanego do klienta końcowego w sieci globalnej w tym czasie przekroczy 1 bln. USD.