Rozwlekła, rozległa sieć CEPiK

Tuż przed zmianą rządu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji unieważniło prowadzony od 2004 r. przetarg na budowę sieci WAN-CEPiK. Według nieoficjalnych informacji, w końcowym etapie szacowanego na 300 mln zł przetargu największe szanse miały Telekomunikacja Polska i konsorcjum firm Crowley Data Poland, Exatel i ATM.

Tuż przed zmianą rządu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji unieważniło prowadzony od 2004 r. przetarg na budowę sieci WAN-CEPiK. Według nieoficjalnych informacji, w końcowym etapie szacowanego na 300 mln zł przetargu największe szanse miały Telekomunikacja Polska i konsorcjum firm Crowley Data Poland, Exatel i ATM.

Oficjalnie unieważnienie przetargu zostało spowodowane błędami proceduralnymi. Nie wiadomo jeszcze kiedy zostanie ogłoszony nowy przetarg na budowę WAN-CEPIK, ani na jakich warunkach. Tymczasem w obecnej sytuacji starostwa nie mają bieżącego dostępu do danych, m.in. o skradzionych pojazdach.


TOP 200