Rozwiązanie dla małych firm

Microsoft wprowadza zintegrowany serwer obsługujący do 25 użytkowników.

Microsoft wprowadza zintegrowany serwer obsługujący do 25 użytkowników.

22 października br. odbędzie się oficjalna premiera pakietu BackOffice Small Business Server 4.0 (SBS). Jest to produkt przeznaczony dla małych firm i zawiera zoptymalizowane pod ich kątem aplikacje.

SBS potrafi obsłużyć jednocześnie maksymalnie 25 użytkowników. To ograniczenie Microsoft wprowadził celowo, by zapobiec kupowaniu tego pakietu przez duże firmy. SBS nie jest bowiem wyłącznie zmodyfikowaną wersją serwera Windows NT. Pakiet zawiera również wiele innych aplikacji serwerowych Microsoftu, które zwykle trzeba było kupować oddzielnie – często w cenie nie mniejszej niż cena serwera.

Funkcję serwera pocztowego pełni więc Microsoft Exchange Server 5.0 zintegrowany dodatkowo z serwerem faksowym Microsoft Fax Services. Bazy danych obsługuje SQL Server, a przed dostępem z Internetu chroni Microsoft Proxy Server. Wszystkie te aplikacje umożliwiają jednoczesną obsługę maksymalnie 25 podłączonych użytkowników.

Standardowy serwer

Wersja beta, którą testowałem (Small Business Server 4.0 beta 2), miała jeszcze kilka istotnych błędów. Przede wszystkim produkt nie chciał się zainstalować na jednym z serwerów. Paradoksalnie problem wynikał z tego, że Microsoft chciał uczynić procedurę instalacyjną SBS tak prostą, jak to tylko możliwe. Wobec tego ograniczono działanie pakietu do standardowych , których wszystkie komponenty są w pełni rozpoznawalne dla procedury automatycznej detekcji sprzętu wbudowanej w program instalacyjny pakietu SBS.

Oznacza to, że jeżeli w serwerze znajduje się zupełnie nowoczesny napęd CD-ROM, czy też sterownik SCSI, to procedura instalacyjna może go nie wykryć i nie umożliwia ona załadowania sterowników z dyskietki (tak jak w standardowej wersji Windows NT Server 4.0).

W przypadku stosowania w pełni standardowego serwera, najlepiej takiego, którego wszystkie komponenty znajdują się na liście urządzeń zgodnych z Windows NT (Hardware Compatibility List), procedura instalacyjna przebiega bez żadnych problemów. Jest ona tak zautomatyzowana, że administrator musi jedynie odpowiedzieć na kilka pytań (wpisać nazwę serwera oraz wybrać rodzaj instalacji). Inną sprawą, która zaskoczyła mnie podczas instalacji, są wymagania sprzętowe, a konkretnie objętość wolnej powierzchni dyskowej. SBS odmówi instalacji, gdy partycja docelowa jest mniejsza niż 1,3 GB.

Bogactwo aplikacji

Niemniej jednak po zainstalowaniu pakietu liczba zawartych w nim narzędzi i aplikacji jest ogromna. Oprócz wspomnianych już wcześniej Windows NT Server, Exchange Server, SQL Server, Proxy Server oraz Fax Services pakiet zawiera także serwer WWW Internet Information Server, Index Server umożliwiający indeksowanie dokumentów, a także Modem Sharing Server pozwalający wielu użytkownikom współdzielić jeden modem, np. w celu dostępu do Internetu lub serwisów BBS.

Wadą wbudowanego serwera faksów jest fakt, że obsługuje on wyłącznie faksmodemy pracujące w standardzie Class 1.

Zaletą wszystkich dostarczonych w pakiecie SBS aplikacji serwerowych jest ich optymalizacja do pracy na mniej wydajnych serwerach. Przykładowo, Exchange Server został odpowiednio „dostrojony” do pracy z maksymalnie 25 użytkownikami i wykorzystuje zaledwie 7 MB RAM serwera.

Zintegrowana konsola

Small Business Server 4.0 to pierwszy system operacyjny Microsoftu, który oferuje administratorowi specjalnie przygotowaną konsolę integrującą wszystkie funkcje zarządzania. Nie jest to prawdziwa zintegrowana konsola zarządzania (taka jak zapowiadana przez Microsoft Management Console, która ma być częścią Windows NT 5.0). Odwołuje się ona bowiem do zewnętrznych aplikacji zarządzających i nie wykorzystuje technologii snap-in lub plug-in.

Niemniej jej przydatność, szczególnie dla niedoświadczonego administratora, jest ogromna. Za jej pośrednictwem można wprowadzać wszystkie podstawowe modyfikacje w systemie i zainstalowanych aplikacjach. Pozwala zarządzać użytkownikami, drukarkami, współdzielonymi folderami, pocztą elektroniczną, archiwizacją danych, dyskami, serwisami faksowymi, współdzielonymi modemami, dostępem do Internetu, a także w ograniczonym stopniu komputerami pracującymi w sieci.

Większość z wymienionych funkcji ma własnych „czarodziei” (wizard) podpowiadających użytkownikowi, co należy robić, by zrealizować daną funkcję. Integrują oni zazwyczaj kilka funkcji w jednej, np. proces założenia konta użytkownika automatycznie związany jest z założeniem mu skrzynki pocztowej, a także konfiguracją jego komputera. Najciekawsze jest ostatnie z wymienionych zadań. Pozwala bowiem przygotować dyskietkę do stacji dysków komputera użytkownika. Zawarte są na niej informacje, jakie aplikacje ma on prawo wykorzystywać, oraz zdefiniowane wszystkie niezbędne do pracy z serwerem SBS parametry konfiguracyjne, np. poczty elektronicznej, informacje dotyczące współdzielonej drukarki itp. Tak więc część zadań administracyjnych wykonywanych po stronie klienta sieciowego jest również zautomatyzowana.

Są jednak również i wady. W niektórych momentach podczas pracy z konsolą nie bardzo wiedziałem, jaką funkcję wykonuję w danej chwili. Przykładowo, podczas zakładania konta nowemu użytkownikowi nadszedł moment wskazania współdzielonych folderów, do których będzie miał on dostęp. Przy ustaleniu odpowiednich praw dostępu na poziomie grupy, a nie użytkownika, nie mogłem zrealizować funkcji tej z poziomu konsoli.

Interesującym narzędziem jest Internet Setup Wizard, który pozwala założyć firmie wykorzystującej pakiet SBS konto u dostawcy usług internetowych, a także zarejestrować automatycznie własną domenę za pośrednictwem organizacji InterNIC (zajmującej się zarządzaniem domenami internetowymi). Niestety, „czarodziej” ten nie oferuje pomocy użytkownikom, którzy są już podłączenie do Internetu, i wszelką konfigurację z tym związaną wykonać trzeba ręcznie.

Dobre rozwiązanie

Pakiet Small Business Server 4.0 należy uznać za bardzo dobre rozwiązanie dla małych sieci wykorzystujących modemy do łączności z Internetem. Mimo iż pakiet ma kilka niedopracowań, jest rozwiązaniem bardzo przydatnym w małych firmach i integruje wszystkie funkcje niezbędne podczas pracy w sieci.

Ostatnią jego zaletą, która nie została wcześniej wspomniana, jest integracja pakietu Crystal Reports firmy Seagate Software, który pozwala tworzyć rozbudowane statystyki dotyczące pracy poszczególnych komponentów pakietu.

Windows NT Server 4.0 dostępny w ramach pakietu SBS instalowany jest z trzecim zestawem poprawek (Service Pack 3), co powoduje, że zawiera ona automatycznie Internet Explorer 3.02 (a nie tak jak w standardowych NT 4.0 – IE 2.0) oraz wiele poprawek błędów.


TOP 200