Rozwiązanie Microsoftu

Nie upłynęło półtora roku od debiutu serwera IIS, a już stał się on drugim pod względem popularności serwerem Internetu. Prostota obsługi i dobra integracja z systemem operacyjnym Windows NT to atuty IIS, przemawiające szczególnie do firm, w których dominują produkty Microsoftu.

Nie upłynęło półtora roku od debiutu serwera IIS, a już stał się on drugim pod względem popularności serwerem Internetu. Prostota obsługi i dobra integracja z systemem operacyjnym Windows NT to atuty IIS, przemawiające szczególnie do firm, w których dominują produkty Microsoftu.

IIS charakteryzuje się prostym w obsłudze środowiskiem do tworzenia dynamicznych stron HTML, dającym duże możliwości. Jednakże cechy te nie wystarczą, by dorównać rozwiązaniom o szerszych możliwościach w zakresie obsługi przedsiębiorstwa. Przynajmniej nie w tej wersji.

Dobrze znane elementy systemu

Dzięki Internet Service Managerowi (ISM), wchodzącemu w skład IIS, administrowanie serwerem jest proste. ISM jest dostępny również w wersji HTML, lecz ma niezbyt atrakcyjny interfejs, tak więc użyto jego wersji w Windows. Przy użyciu ISM konfiguracja wirtualnych i katalogów odbyła się błyskawicznie. Użytkowników WWW zdefiniowano za pomocą programu narzędziowego User Manager, służącego do definiowania użytkowników Windows NT. Osoby, znające systemy zabezpieczeń stosowane w NT, będą mogły z łatwością ograniczyć dostęp do całego serwera lub jego części. Chcąc ograniczyć prawa dostępu użytkownika, należy utworzyć konta i hasła użytkowników oraz prawa dla tych kont lub przypisać prawa dostępu do poszczególnych folderów i plików.

Przy połączeniu IIS sprawdza najpierw, czy adres IP użytkownika uprawnia go do korzystania z serwera. Niestety, prawa dostępu można przypisać tylko na poziomie całego, a nie pojedynczego serwera wirtualnego. Ponadto IIS nie ogranicza dostępu według nazwy domen.

IIS bardzo dobrze integruje się z wbudowanymi w Windows NT narzędziami Performance Monitor oraz Event Viewer. Za pomocą pierwszej z tych aplikacji można w prosty sposób generować sprawozdania oraz ustawić system ostrzegania, kiedy dany licznik osiągnie wartość krytyczną.

IIS obsługuje monitorowanie za pośrednictwem protokołu SNMP, lecz w minimalnym zakresie. IIS ma wewnętrzny dziennik zawierający informacje o tym, kto łączył się z serwerem i jakie pliki były otwierane podczas sesji komunikacyjnej. Dane te mogą być zapisywane w pliku tekstowym lub też bazie danych (zgodnej z SQL lub formatem NCSA). W ramach pakietu poprawek systemowych Service Pack użytkownik otrzymuje także pakiet Crystal Reports, umożliwiający tworzenie zaawansowanych raportów.

Kłopoty z interfejsami programowania

IIS obsługuje interfejsy programowania, dzięki czemu można w prosty sposób tworzyć aplikacje serwera, używając do tego dowolnego języka skryptowego ActiveX, np. VBScript lub Jscript. Po rozszerzeniu o dalsze moduły ActiveX, będzie możliwa obsługa języków Tcl i Perl. Przy tworzeniu protokołów obsługi aplikacji ASP (Application Support Protocol) nie trzeba niczego kompilować.

W obrębie ASP można w prosty sposób wywołać obiekt ADO (Active Data Object), dzięki któremu możliwa jest komunikacja z bazami ODBC lub OLE/DB. Korzystając ze szkieletu ASP, bez trudu stworzono proste i złożone formularze. Natomiast przy opracowaniu formularzy bardziej skomplikowanych, dał się odczuć brak narzędzi do usuwania błędów. ISAPI to interfejs programowania IIS, służący do tworzenia rodzimych aplikacji serwera. Doświadczony programista C++ może w prosty sposób tworzyć aplikacje ISAPI o dużych możliwościach. IIS obsługuje również CGI i WinCGI.

Mimo prostoty obsługi i integracji z systemem Windows NT, serwer IIS wymaga wprowadzenia zmian, które uczyniłyby go bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem.

Internet Information Server 4.0 zostanie poprawiony pod kątem obsługi całego przedsiębiorstwa

W chwili pisania artykułu była dostępna już kolejna wersja Internet Information Servera (IIS) Microsoftu. Wchodzi ona w skład pakietu Option Pack 4.0, zawierającego także aplikację Site Server Express do zaawansowanego zarządzania zawartością serwerów WWW oraz Microsoft Transaction Server, umożliwiające tworzenie skalowalnych aplikacji. W porównaniu z IIS 3.0 ma on także lepszą, bardziej zintegrowaną procedurę instalacyjną, która instaluje wszystkie elementy składowe serwera, w tym Index Server, Transaction Server i Certificate Server.

Wspólna konsola

W porównaniu z IIS 3.0, w wersji 4.0 rozszerzono możliwości zarządzania i administrowania serwerem WWW. IIS 4.0 zawiera moduł do konsoli Microsoft Management Console (MMC), pełniący rolę wspólnej podstawy do administrowania aplikacjami. MMC umożliwi administrowanie w scentralizowany sposób, zarówno IIS 4.0, jak i innymi aplikacjami serwera, takimi jak SQL Server, Transaction Server, Proxy Server, a także systemem Windows NT. Wersja 4.0 pozwala także na nadawanie uprawnień administracyjnych o różnych poziomach oraz określanie różnych praw dostępu dla poszczególnych serwerów wirtualnych.

Części składowe

Internet Information Server 3.0 (IIS) Windows NT Server 4.0 z pakietem Service Pack 3

Active Server Pages 1.0, FrontPage 97 Index Server 1.1

Seagate Crystal Reports for IIS 4.5 HP NetServer LX Pro 6/200 SMP Microsoft Resource Kit for Windows NT Server 4.0

Na podstawie Infoworlda z 7.07.1997 tłum. BTInfo i M. Szafrański


TOP 200