Rozwiązanie Apache

Apache, najpopularniejszy serwer WWW na świecie, jest dostępny bezpłatnie

Apache, najpopularniejszy serwer WWW na świecie, jest dostępny bezpłatnie.

Można go ściągnąć z Internetu. Jest też dołączany do unixowych systemów operacyjnych, np. do Red Hat Linux. W rozwiązaniu tym nie ma programów narzędziowych do administrowania sprzętem, jak również narzędzi do administrowania rozproszonego. Jednak Apache odznacza się najlepszym wskaźnikiem wydajność/cena. Oprócz Apache, wraz z systemem Red Hat Linux, otrzymujemy obsługę najpopularniejszych języków skryptowych i języków programowania, np. C, C++, Perla, Tcla, Pythona i Javy.

Błyskawiczny start

W odróżnieniu od serwerów innych producentów - Apache nie umożliwia konfigurowania za pośrednictwem przeglądarki WWW . Większość operacji wykonywana jest za pomocą wiersza poleceń. Wszystkie parametry serwera zapisane są w plikach konfiguracyjnych, które trzeba ręcznie modyfikować.

To całkiem proste

Przedstawione terminy są poleceniami używanymi do obsługi stron HTML

Post: przekaż na serwer

Get: pobierz dane z serwera

Execute: uruchom program Javy lub CGI

Pass: prześlij informację, np. e-mail

Możliwość identyfikowania klientów w Apache pozwala ograniczyć dostęp do dokumentów według użytkowników/ grup, katalogu/pliku oraz nazwy serwera WWW . Można również ustawić dostęp według adresu IP klienta. Apache nie jest jednak wyposażony w obsługę technologii SSL (Secure Socket Layer). Powodem są ograniczenia dotyczące bezpłatnego rozpowszechniania tej technologii. Dostępna jest jednak płatna wersja serwera wyposażona w tę funkcję.

Podczas pracy Apache tworzy logi zawierające informacje o jej przebiegu. Choć administrator może wybierać dane, jakie mają znaleźć się w logach, nie ma jednak możliwości ich łatwego przeglądania. Dane trafiają bowiem do zwykłego pliku tekstowego, a Apache nie jest wyposażony w narzędzia ułatwiające ich analizę. Brakuje także narzędzi do mierzenia wydajności pracy serwera oraz stopnia jego obciążenia. Produkt nie obsługuje też SNMP.

Test zgodności

Apache jest rozpowszechniany wraz z kodem źródłowym, co sprawia, że bez trudu można zbudować serwer, używając różnych modułów do odmiennych zadań. Wraz z Apache otrzymano moduły standardowe, inne zaś są dostępne w Internecie, dzięki czemu można rozszerzyć możliwości serwera. Chcąc jednak uruchomić nowe lub usunąć niepotrzebne moduły, trzeba zmodyfikować pliki konfiguracyjne i ponownie skompilować kod źródłowy serwera.

Zaletą Apache jest jego elastyczność - jeśli nie ma modułu, który spełniałby wymagania, można stworzyć go samodzielnie. Do Apache dołączono również interfejs programowania do manipulowania modułami. Brak za to interfejsu programowania bazy danych. Można jedynie korzystać z języka skryptowego Fast CGI (zbliżonego do CGI, ale o większej wydajności).

W Apache brakuje także modułu obsługującego indeksowanie i przeszukiwanie zawartości serwera. Nie ma także narzędzi do wyszukiwania nieprawidłowych łączy lub plików bez powiązania. Produkt nie zawiera także programów narzędziowych do administrowania serwerami WWW w skali całego przedsiębiorstwa, co zwiększa długoterminowe koszty administracyjne, szczególnie w przypadku korzystania z wielu serwerów.

Mało przydatna jest także dokumentacja dołączona do programu. Administrator musi spędzić co najmniej kilka godzin, by znaleźć w Internecie odpowiedzi na nurtujące go pytania, dotyczące konfiguracji Apache. Brakuje także oficjalnej pomocy technicznej dla produktu.

Części składowe

Apache 1.1.3

Red Hat Linux 4.2

Linux Hardware Solutions 2000P


TOP 200