Rozwiązania przydatne dla biznesu

W konkursie Best of Open Source Software Awards (tzw. Bossie) wybrano najciekawsze rozwiązania do zastosowania w firmach na wielu polach aktywności.

Spośród bardzo wielu projektów trudno wybrać te szczególnie ciekawe, przydatne dla biznesu lub wyróżniające się w inny sposób. Co roku Infoworld nagradza takie aplikacje w konkursie Best of Open Source Software Awards (tzw. Bossie). Tegoroczny konkurs wyłonił liderów w dziedzinach: ERP, CRM, i raportowanie, zarządzanie treścią i dokumentami, wyszukiwanie i współpraca za pomocą mechanizmu Wiki.

Openbravo ERP

Jest to pakiet ERP, które łączy moduły: finanse, sprzedaż, zakupy oraz zarządzanie zasobami. Posiada konstrukcję modularną, proste narzędzia instalacyjne wykorzystujące wzorce oraz dostosowywanie bez konieczności dużych zmian w kodzie. Najnowsza wersja 3.0 (obecnie w stadium RC) usprawnia nawigację za pomocą skrótów i paneli. Strony portalu wykorzystują zarządzanie za pomocą ról. Pakiet dostępny jest w wersji darmowej, utrzymywanej przez społeczność oraz komercyjnej, wyposażonej w dodatkowe narzędzia. Aby ułatwić start, opracowano prekonfigurowane edycje dla systemu Ubuntu Server oraz usługi Amazon Cloud.

SugarCRM

Jest to w dalszym ciągu najlepszy pakiet dostępny w modelu open source. Wersja darmowa oraz komercyjna łączą automatyzację sprzedaży i wsparcia technicznego. Dzięki wtyczkom są łatwo rozszerzalne o nowe funkcjonalności. Edycje Professional i Enterprise, chociaż nie są darmowe, posiadają bardziej zaawansowane narzędzia, takie jak skomplikowane raporty, automatyzację przepływu zadań, portal klienta oraz dostęp mobilny. Najnowsza wersja Sugar 6 posiada nowe menu i pasek skrótów, ponadto wprowadzono mechanizmy połączeń do serwisów społecznościowych.

Pentaho BI Suite

Pakiet Pentaho BI Suite łączy ETL, OLAP, raportowanie i strony informacyjne. Wersja 3.6 wydana w tym roku upraszcza budowanie raportów, oddzielając tę funkcjonalność od systemu operacyjnego i umożliwiając formatowanie wydruku na dowolnej drukarce. Przyspieszono także budowanie struktur oraz usprawniono dostęp do serwera BI, wprowadzono również ściślejszą kontrolę dostępu do źródeł danych i możliwość użycia dynamicznych wyrażeń runtime MDX dla zaawansowanych obiektów OLAP. Wersja płatna różni się tym od darmowej, że posiada dodatkową, zaawansowaną funkcjonalność, profesjonalne wsparcie techniczne oraz serwis.

Alfresco

Alfresco Community Edition jest pierwszym pakietem enterprise CMS w modelu open source, który spełnia wymaganie CMIS 1.0 (OASIS Content Management Interoperability Services). Mocnymi stronami Alfresco są zarówno zarządzanie dokumentami, jak i publikacja webowa. Najnowsza wersja oznaczona 3.3 dodaje bibliotekę reguł do automatyzacji budowania treści, a także interfejs webowy, który umożliwia aktualizację strony bezpośrednio z niej samej. Dodatkowo, wprowadzono wsparcie dla IBM Lotus Notes i Google Docs.


TOP 200