Rozwiązania VTL firmy Hitachi

Firma Hitachi Data Systems zaprezentowała rozwiązania oparte na wirtualnych bibliotekach taśmowych VTL, przygotowane do obsługi heterogenicznych środowisk pamięci masowej.

Produkt pozwala emulować biblioteki taśmowe, dlatego aplikacje backupu mogą wykorzystywać dysk, a nie taśmę jako nośnik do tworzenia kopii zapasowej danych. Rozwiązanie zaproponowane przez Hitachi Data Systems nie wymaga zmian w istniejących strategiach, praktykach ani procedurach tworzenia kopii zapasowych. Spełnia ono rolę aplikacji do tworzenia kopii zapasowych jako biblioteki zbudowanej na jednym lub wielu napędach taśmowych, dzięki czemu mają dostęp do napędów, sterowników i kaset tak samo, jak w przypadku fizycznej biblioteki taśmowej.

Ponieważ dane faktycznie rezydują na dysku, użytkownicy uzyskują zdecydowaną poprawę jakości procesu tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych.

Zobacz również:

  • Osoby poszukujące pracy sięgają coraz częściej po technologię deepfake

Hitachi oferuje rozwiązania VTL wraz z produktami VTF Open oraz ProtecTIER VT dla środowisk systemów otwartych, a z produktem VTF Mainframe - dla środowisk systemów mainframe. Rozwiązania współpracują ze wszystkimi większymi platformami i systemami operacyjnymi, łącznie z różnymi wersjami systemów UNIX, Microsoft Windows oraz systemów mainframe.

Jako uzupełnienie rozwiązań VTL, Hitachi wprowadza pakiet usług Backup Assessment Services (usługi oceny kopii zapasowej), które pozwalają zidentyfikować i redukować zagrożenia w istniejących procesach tworzenia kopii zapasowych, umożliwiają klientom dostrojenie środowiska tworzenia kopii zapasowych do swoich strategicznych celów działalności biznesowej oraz do umów zawieranych na poziomie usług.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200