Rozwiązania RFID/WLAN firmy AeroScout do automatycznego lokalizowania osób i zasobów

Na polskim rynku pojawiły się rozwiązania firmy AeroScout, dzięki którym użytkownicy mogą za pomocą systemu tagów i sieci Wi-Fi lokalizować położenie ludzi i zasobów oraz śledzić różnego rodzaju parametry takie jak temperatura czy wilgotność.

Systemy AeroScout, należące do rozwiązań z grupy Unified Asset Visibility Solutions, znajdują zastosowanie w branży medycznej, firmach produkcyjnych i logistycznych oraz w handlu - czyli tam, gdzie szybkość zlokalizowania osoby lub przedmiotu jest istotne dla zachowania norm bezpieczeństwa lub decyduje o jakości usługi.

Rozwiązania wykorzystują aktywne tagi RFID wysyłające w regularnych odstępach czasu sygnał, który za pośrednictwem sieci Wi-Fi jest przesyłany do aplikacji. Aplikacja odczytuje wtedy położenie przedmiotu bądź osoby i nanosi je na mapy. Rozwiązanie może wszcząć alarm w przypadku zajścia określonych zdarzeń.

Zobacz również:

  • Te proste wskazówki ułatwiają zadanie rozbudowy firmowej sieci Wi-Fi

System AeroScout korzysta ze standardu Wi-Fi 802.11 (z pasmo 2,4 GHz), co oznacza, że wdrożenie może bazować na istniejącej już infrastrukturze WLAN. Obciążenie sieci spowodowane pracą systemu Unified Asset Visibility jest minimalne. System jest elastyczny i można go integrować z innymi technologiami służącymi do lokalizowania zasobów, np. z systemami GPS czy Passive RFID.

Systemy AeroScout mogą być szczególnie przydatne medycynie, gdyż za ich pomocą można monitorować i lokalizować zasoby kluczowe z punktu widzenia życia i zdrowia pacjentów. Tagi noszone przez lekarzy i personel medyczny pozwalają zlokalizować i przywołać najbliższego wolnego w danej chwili pracownika placówki. System ten może również monitorować parametry pracy urządzeń np. temperaturę i wilgoć w lodówkach, w których przechowywane są leki. Tagi RFID systematycznie, w interwałach określonych przez normy ISO, wysyłają do systemu informację o wartości tych parametrów alarmując operatora o wszelkich odchyleniach.

Rozwiązania firmy AeroScout ma w swojej ofercie Grupa Passus - polski integrator i dostawca produktów informatycznych i telekomunikacyjnych.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200