Rozwiązania 3G Lucenta w sieci Express Network

W styczniu br. została uruchomiona pierwsza komercyjna sieć amerykańskiej telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G) Express Network firmy Verizon Wireless, wyposażona w sprzęt i oprogramowanie Lucent Technologies.

W styczniu br. została uruchomiona pierwsza komercyjna sieć amerykańskiej telefonii komórkowej trzeciej generacji (3G) Express Network firmy Verizon Wireless, wyposażona w sprzęt i oprogramowanie Lucent Technologies.

Zakończony projekt jest częścią zawartej z Verizon przez Lucenta w marcu 2001 umowy o wartości 5 mld USD. Bezprzewodowa transmisja danych 3G, zrealizowana za pomocą infrastruktury technologii radiowej 3G1XRTT, świadczy klientom mobilnym usługi szybkiej transmisji danych w sieciach komórkowych, takie jak strumieniowe przesyłanie sygnałów audio oraz dostęp do poczty elektronicznej i Internetu z szybkością do 144 kb/s.

Zobacz również:

  • Koncepcja sieci jako usługi zyskuje na popularności

Lucent Technologies dostarczyła produkty, usługi i oprogramowanie, które pozwoliły Verizon Wireless zmodernizować sieć o technologię 1XRTT, bez konieczności inwestowania w nowe stacje bazowe. Dzięki temu uzyskano dwukrotne zwiększenie pojemności głosowej w sieci oraz prawie dziesięciokrotne zwiększenie szybkości transmisji danych.


TOP 200