Rozszerzona oferta Bentleya

Bentley Systems Inc. zawarł porozumienia z firmami Terrasolid, Byers Cadnet Corp. oraz Jacobus Technology i wprowadził ich produkty do swojej sieci dystrybucyjnej.

Bentley Systems Inc. zawarł porozumienia z firmami Terrasolid, Byers Cadnet Corp. oraz Jacobus Technology i wprowadził ich produkty do swojej sieci dystrybucyjnej.

Firma rozpoczęła sprzedaż pakietu TerraModeler for PowerDraft firmy Terrasolid. Służy on do 3-wymiarowego modelowania terenu - jest to narzędzie wykorzystywane w geologii, kartografii i inżynierii lądowej. TerraModeler tworzy 3-wymiarowe modele na podst. danych terenowych, elementów graficznych lub plików tekstowych. Program

pozwala na ich edycję przez dodawanie, przesuwanie i usuwanie elementów. Trójwymiarowe modele mogą być drukowane w postaci kolorowych map konturowych lub siatek.

Program został zbudowany za pomocą języka MDL (MicroStation Development Language) i należy do rodziny produktów, w skład której wchodzą pakiety TerraMap, TerraBore, TerraPark, TerraPipe i TerraStreet. Są to specjalizowane aplikacje 3D CAD służące do modelowania terenu, projektowania ulic i krajobrazu.

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Bentley Systems Inc. z Byers Cadnet Corp., oprogramowanie Cadnet będzie oferowane w sieci dystrybucyjnej Bentleya na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Porozumienie dotyczy głównie programu Byers Plot Station służącego do zarządzania wykonywaniem rysunków na ploterach w formacie DGN (MicroStation) w sieciowych systemach pracy grupowej. Program pozwala m.in. uniknąć generowania plików pośrednich dla każdej stacji roboczej i tym samym zatorów w sieci oraz przyspiesza operacje związane z obsługą wykonywania złożonych rysunków technicznych lub map. Byers Plot Station może pracować w środowisku MicroStation lub AutoCAD, a wersja dla Windows 95 jest przystosowana do współpracy z MicroStation PowerDraft.

Porozumienie z Jacobus Technology przewiduje wprowadzenie do sieci dystrybucyjnej Bentleya na terenie Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu oprogramowania JT/P&ID. Jest to specjalistyczna aplikacja dla środowiska MicroStation PowerDraft służąca do projektowania systemów rurowych i obrazowania przepływów. Pakiet JT/P&ID jest środowiskiem projektowania inżynierskiego, które umożliwia edycję rysunków, automatyczne ich przystosowanie do nowych wymagań i standardów, a także tworzenie nowych rysunków na podstawie wcześniejszych projektów wykonanych za pomocą aplikacji PowerDraft, przeznaczonych do wizualizacji i integracji danych.


TOP 200