Rozszerzenie Subiekta

InsERT oferuje dodatkowe funkcje użytkownikom pakietu Subiekt do obsługi sprzedaży.

InsERT oferuje dodatkowe funkcje użytkownikom pakietu Subiekt do obsługi sprzedaży.

InsERT wprowadził do sprzedaży program Subiekt 4 Plus, będący uzupełnieniem systemu sprzedaży Subiekt. Nie jest to program działający niezależnie - mogą go zainstalować tylko użytkownicy Subiekta. Subiekt Plus - oprócz nieco zmienionego, bardziej czytelnego interfejsu - zawiera wiele praktycznych uzupełnień i nowych funkcji. Są to m.in.

  • obsługa wielu rachunków bankowych firmy (poprzednio można było korzystać tylko z jednego)

  • zbiorcze rozliczanie wybranych dokumentów, dzięki czemu jeden przelew bankowy pozwala na rozliczenie wielu należności i zobowiązań, płacąc jedną prowizję bankową

  • możliwość drukowania kodów paskowych (EAN5, EAN13, Code 39 i 2 of 5) na praktycznie dowolnej drukarce

  • możliwość tworzenia uproszczonych cenników, ich wydruk lub eksport do dokumentów Worda lub Excela

  • możliwość obsługi zaliczek.
Zaletą pakietu Subiekt Plus jest też możliwość tworzenia wielu różnych wykazów, wyliczeń i analiz, np. analizy stanów materiałowych, sprzedaży (wraz z graficznymi wykresami), wiarygodności płatniczej kontrahentów, śledzenie płynności finansowej firmy, zestawienia dokumentów sprzedaży za wybrany okres, archiwum płatności, wykaz rozliczeń dla kontrahentów i inne. Pozwalają one na graficzną prezentację sytuacji przedsiębiorstwa.

Subiekt 4 jest programem do wspomagania zarządzania małymi firmami. Umożliwia on obsługę punktów sprzedaży hurtowej lub detalicznej, może współpracować z programami księgującymi Rewizor lub Rachmistrz oraz urządzeniami fiskalnymi. Popularność zawdzięcza prostej strukturze, wbudowanemu systemowi archiwizacji i niewielkim wymaganiom sprzętowym. Subiekt pracuje pod kontrolą DOS w sieci NetWare.

<hr size=1 noshade>Program Subiekt 4 Plus

Producent: , Wrocław

ul. Parkowa 25

tel. (+71) 48 82 65

http://www.insert.com.pl

Cena: 100 zł + VAT


TOP 200