Rozszerzenia w pakiecie Netcool /Dashboards

Firma Micromuse rozszerzyła funkcjonalność pakietu Netcool/Dashboards, rozwiązania umożliwiającego dostęp do aplikacji i usług w czasie rzeczywistym oraz zapewniającego możliwość wglądu w stan procesów biznesowych, serwisów teleinformatycznych i kluczowych wskaźników wydajnościowych.

W skład pakietu Netcool/Dashboards wchodzą: Netcool/Desktop, Netcool/Webtop, Netcool/TopoViz oraz Netcool/Reporter.

Nowe wersje rozwiązań to Netcool/Webtop v1.2 i Netcool/Reporter v2.0. Aplikacje te cechuje zwiększona efektywność operacyjna, zapewniającą szybszy dostęp do aplikacji oraz bezpieczne kody dostępu dla autoryzowanych użytkowników.

Zobacz również:

Do specyficznych rozszerzeń aplikacji Netcool/Webtop v 1.2 i Netcool/Reporter 2.0 należą:

- Zaawansowane opcje prezentacji umożliwiające większą elastyczność i dopasowanie do indywidualnych wymagań użytkowników, łącznie ze zdolnością wyświetlania danych w postaci grafów.

- Nowy kreator “przeciągnij i upuść” umożliwiajacy szybkie tworzenie raportów, dostosowanych do specyficznych wymagań biznesowych.

- Rozszerzone opcje raportowania, łącznie z raportami w formacie PDF i XML.

- Nowe hierarchiczne role użytkowników i administratorów, zapewniające bezpieczny dostęp do uprzywilejowanych danych tylko dla autoryzowanych użytkowników.