Rozstrzygnięto przetarg na system dowodzenia dla warszawskiej policji

Przetarg ostatecznie wygrała Motorola Polska, po odmownym rozpatrzeniu odwołania Unisysa. Najpóźniej do 1 lipca br. zostanie przygotowany i podpisany kontrakt, którego wartość wynosi ponad 66 mln zł. Nie wiadomo jeszcze, jakie firmy zostaną zaangażowane przez Motorolę jako podwykonawcy przy wdrożeniu.

Przetarg ostatecznie wygrała Motorola Polska, po odmownym rozpatrzeniu odwołania Unisysa. Najpóźniej do 1 lipca br. zostanie przygotowany i podpisany kontrakt, którego wartość wynosi ponad 66 mln zł. Nie wiadomo jeszcze, jakie firmy zostaną zaangażowane przez Motorolę jako podwykonawcy przy wdrożeniu.

System dowodzenia i kierowania, Command & Control, będzie oparty na bazie łączności trankingowej Tetra, który jest zalecany przez Unię Europejską do użycia przez służby policyjne i ratownicze. Obecnie Tetra funkcjonuje w Belgii, Holandii i Finlandii. Warszawskie służby policyjne wykorzystują obecnie system Edax, który zostanie przystosowany do współpracy z Tetrą, nie będzie natomiast dalej rozbudowywany.

W pierwszym etapie wdrożenia najważniejsze będzie zbudowanie instalacji sieciowej i przygotowanie w budynku na Pl. Bankowym pomieszczeń, w których znajdzie się centrum monitoringu i koordynacji działań policji w Warszawie.

Na początku przyszłego roku zostanie zainstalowany sprzęt, natomiast w drugim półroczu nastąpi oddanie pierwszego modułu systemu umożliwiającego pełny monitoring sił i środków, scentralizowane przyjmowanie zgłoszeń i centralne zarządzanie siłami policyjnymi. System dowodzenia i kierowania umożliwi zarządzanie siłami prewencji, jednostkami patrolowo-interwencyjnymi, ruchu drogowego i dochodzeniowo-śledczymi. Zostaną również usprawnione przepływy informacyjne oraz wykorzystanie policyjnych i pozapolicyjnych baz danych. W ramach kontraktu będzie opracowana mapa cyfrowa Warszawy.


TOP 200